Oferta Szkoleniowa na kadencję 2018 – 2023

Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenia w kadencji 2018 – 2022.

Zobacz terminy==>

 wersja do druku do pobrania tu ==>

Szkolenia wyjazdowe

Lp. Nazwa szkolenia skrót Zakres tematyczny Czas trwania szkolenia Dodatkowe informacje
dotyczące szkolenia
1. Prawo Pracy i Prawo Związkowe
cz. 1
PPZ-1 Regulacje prawne działalności związkowej; Uprawnienia organizacji związkowej;
Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej; Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów; Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3-4 dni · Przeznaczone dla działaczy związkowych KZ i ZKR
Prawo Pracy i Prawo Związkowe
cz. 2
PPZ-2 Regulamin pracy i wynagradzania; Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy; Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; Ustawa „o zwolnieniach grupowych”. 3-4 dni · Przeznaczone dla działaczy związkowych KZ i ZKR,
· PPZ-2 nie jest wyszczególnione w karcie zgłoszeń gdyż jest obowiązkowe dla uczestników szkolenia PPZ-1
2. Szkolenie Negocjacyjne NG Kształcenie umiejętności negocjacyjnych; Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji; Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji; Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała); Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego. 4 dni
3. Szkolenie dla Przewodniczą­cych KZ i ZKR (Przywództwo Związkowe) SP Kształtowanie umiejętności przywódczych; Tworzenie zespołu przywódczego; Elementy public relations; Zarządzanie Komisją Zakładową i Rewizyjną. 4 dni · Przeznaczone dla przewodniczących i wiceprzewodniczących KZ i ZKR
4. Układy Zbiorowe Pracy cz. 1 UZP-1 Prawo układowe; Zasady zawierania UZP; Tworzenie zapisów układowych. 4 dni
Układy Zbiorowe Pracy cz. 2 UZP-2 Zasady negocjowania UZP. 4 dni · Przeznaczone dla działaczy związkowych, którzy uczestniczyli w szkoleniu UZP‑1
· UZP-2 nie jest wyszczególnione w karcie zgłoszeń gdyż jest obowiązkowe dla uczestników szkolenia UZP-1
5. Szkolenie Ekonomiczne EK Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa; Podstawowe pojęcia ekonomiczne; Analiza sprawozdań finansowych. 4 dni
6. Kodeks Pracy KP Ustawa kodeks pracy; Najistotniejsza problematyka prawa pracy w odniesieniu do działalności związkowej. 4 dni
7. Warsztaty dla Skarbników i Członków Komisji Rewizyjnych ZKR+SK Dokumentacja finansowo-księgowa niezbędna w działalności związkowej; Zasady gospodarki kasowej; Uchwała ws. działalności finansowej Związku. Powyższe zagadnienia w kontekście roli i uprawnień Komisji Rewizyjnej. 3 dni
8. Zarządzanie Sobą w Czasie ZS Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania czasu własnego; Techniki doskonalące planowanie i organizowanie czasu. 3 dni
9. Kształtowanie wizerunku działacza związkowego WIZ Komunikacja społeczna oraz komunikacja interpersonalna; kształtowanie wizerunku medialnego; 3 dni Szkolenie składa się zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i ćwiczeń z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
10. Jak sobie radzić ze stresem STR stres w życiu działacza związkowego i sposoby radzenia sobie z nim. 3 dni Szkolenie składa się zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i ćwiczeń z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
12. Rozwój Związku- warsztaty. PNC Organizowanie pracowników w Związek; Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej.Ćwiczenia  – rozmowa z pracownikami (zachęcenie do wstąpienia do związku) 3 dni ·        W każdej organizacji związkowej powinny działać osoby przeszkolone w tym zakresie
·        Liczba osób zgłaszanych – minimum 3
·        Liczba zgłaszanych osób może być większa i obejmować wszystkich członków KZ i ZKR
·        Możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie KZ
13 Szkolenie dla oświaty cz.1 – „Jak korzystać z prawa” JKP Regulacje prawne działalności związkowej; Uprawnienia organizacji związkowej;
Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej;Rola działaczy związkowych w kontekście uprawnień wynikających z prawa oświatowego (Karta nauczyciela i ustawa o systemie oświaty)
3 dni
14 Szkolenie dla oświaty cz.2 – „Jak skutecznie negocjować” Kształcenie umiejętności negocjacyjnych; Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji; Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji; Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała); Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego. 3 dni Uczestniczyć w szkoleniu mogą działacze z organizacji związkowych działających w placówkach oświatowych
15. Rokowania zbiorowe - RZ Rola rokowań zbiorowych jako głównego narzędzia w funkcjonowaniu związków zawodowychBariery prawne w zakresie rokowań zbiorowychBudowanie siły przetargowej organizacji związkowejPrzedmiot rokowańProcedury zamknięcia i egzekucji  wynegocjowanych porozumień. 3 dni Uczestniczyć w szkoleniu mogą działacze z organizacji związkowych działających w placówkach oświatowych

 

Powyższe szkolenia (poza szkoleniem „Szkoleniem Negocjacyjnym”) mogą być również zorganizowane w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Szkolenia stacjonarne

Lp. Nazwa szkolenia skrót Zakres tematyczny Czas trwania szkolenia Dodatkowe informacje
dotyczące szkolenia
16. Rozwój Związku PNC Organizowanie pracowników w Związek; Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej. 1 dzień ·        W każdej organizacji związkowej powinny działać osoby przeszkolone w tym zakresie
·        Liczba osób zgłaszanych – minimum 3
·        Liczba zgłaszanych osób może być większa i obejmować wszystkich członków KZ i ZKR
·        Możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie KZ
17. Szkolenie Skarbników SK Dokumentacja finansowo-księgowa niezbędna w działalności związkowej; Zasady gospodarki kasowej; Rozliczanie organizacji związkowej z urzędem skarbowym; Uchwała ws. działalności finansowej Związku. 2 dni ·        Przeznaczone dla skarbników komisji zakładowej, którzy nie brali udziału w szkoleniu SK.
18. Szkolenie Skarbników SK-1 Rozliczanie organizacji związkowej z urzędem skarbowym; Uchwała ws. działalności finansowej Związku. 1 dzień ·        Szkolenie uzupełniające, przeznaczone dla skarbników komisji zakładowej, którzy brali udział w szkoleniu SK.
19. Szkolenie Zakładowych Komisji Rewizyjnych ZKR Uchwała ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych; Regulamin pracy KR; Zasady kontroli działalności KZ. 2 dni ·        Przeznaczone dla członków komisji rewizyjnych.
20. Rady Pracowników RP Ustawa o Radach Pracowników; Tworzenie Rad Pracowników; Kompetencje Rad Pracowników 1 dzień ·        Przeznaczone dla członków komisji zakładowych, którzy pełnią funkcję w Radzie Pracowników
21. Ordynacja Wyborcza OW Zebranie sprawozdawczo-wyborcze; kalendarz wyborczy; klucze wyborcze; zasady wyborcze. 1 dzień
22. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie funduszu socjalnego;zasady tworzenia i wydatkowanie środków z funduszu;uregulowania podatkowe ZFŚS;administrowanie funduszem;regulamin ZFŚS;rola związku zawodowego w tworzeniu i wydatkowaniu ZFŚS 1 dzień
23. Mobbing MB Definicja i geneza pojęcia mobbingdiagnozowanie problemów o charakterze mobbingowymaktualne przepisy prawne i orzecznictwo nt.  Mobbingurola związku zawodowego w kontekście  mobbingu 1 dzień

 

  • Odpłatność za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (materiały szkoleniowe, pobyt w ośrodku, wyżywienie, transport) ponosi Zarząd Regionu, natomiast zakładowe organizacje związkowe uczestniczą w tych kosztach w zależności od liczby członków organizacji związkowej wg poniższej tabeli:

Szkolenia wyjazdowe

          Rodzaj szkolenia: PPZ 1, PPZ 2, NG, SP, UZP 1, UZP 2, EK, KP, ZS, WiS
Liczba członków do 30 31 – 50 51 – 100 101 – 200 powyżej 200
Cena 40 zł +VAT 60 zł +VAT 80 zł +VAT 100 zł +VAT 120 zł +VAT

 

Propozycje Działu Szkoleń na kadencję 2014 – 2018

 

I.      Dla działaczy związkowych, którzy nie mogą być oddelegowani na szkolenia wyjazdowe proponujemy np.:
1.      Szkolenie PPZ-1 w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w formie jednodniowych comiesięcznych spotkań np. w soboty lub inny ustalony dzień tygodnia.
2.      Szkolenia weekendowe (piątek – niedziela) w Siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – każda tematyka z oferty oprócz szkolenia NG.
Zgłoszenia w formie pisemnej proszę składać w Dziale Szkoleń.

II.      Dla działaczy związkowych z zakładów spoza Gdańska proponujemy szkolenia weekendowe w oddziałach – każda tematyka z oferty oprócz szkolenia NG.
Zgłoszenia w formie pisemnej proszę składać u kierownika oddziału, a kserokopię w Dziale Szkoleń.
Przypominamy:

1.      Wszystkie nasze szkolenia wyjazdowe poza szkoleniem NG mogą być realizowane w formie stacjonarnej
2.      Szkolenia  mogą być organizowane w siedzibie organizacji związkowej lub oddziałach ZRG
Aktualne informacje będziemy podawać do wiadomości na bieżąco w Internecie na stronie: http://www.solidarnosc.gda.pl

 

  1. Dla działaczy związkowych proponujemy szkolenia komputerowe w Siedzibie Regionu Gdańskiego. Szkolenie będzie obejmowało naukę podstaw obsługi komputera. Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników komputerów jak i osób, dla których jest to pierwszy kontakt z komputerem. Uczestnicy szkolenia zdobędą następujące umiejętności:

·      Sprawne posługiwanie się myszką i klawiaturą oraz praca w środowisku Windows XP

·      Tworzenie dokumentów w edytorze tekstów Word

·      Obsługa programu pocztowego, wysyłania e-maili wraz z załącznikami

·      Poznanie podstawowych pojęć związanych z Internetem oraz obsługa przeglądarki internetowej.
Zgłoszenia w formie pisemnej proszę składać w Dziale Szkoleń.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” (pokój 117, tel.58 305-54-79) lub przesłanie zgłoszenia pisemnego do Działu Szkoleń RG NSZZ „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24; email: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
W zgłoszeniu proszę wymienić: dane personalne, nazwę zakładu pracy, numer KZ
z poważaniem

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę