Informacje i wydarzeniaIV Spotkanie projektowe – WIEDEŃ – 23 – 24 kwietnia 2012


W kwietniu odbędzie sie kolejne spotkanie projektowe w Wiedniu, w którym wezmą udział wszyscy partnerzy projektu. Spotkanie zaplanowane jest w dniacj 23 – 24 kwietnia …