I spotkanie projektowe – WREXHAM – 22 – 23 listopada 2010r.

 

Celem spotkania było zapoznanie się partnerów, wyjaśnienia wątpliwości i ustalenie kolejnych działań w projekcie.

 

Podczas spotkania dokonano wyboru zawodów z branży hotelarsko-gastronomicznej, tj. kelner i technik usług gastronomicznych, na bazie których będą tworzone matryce kompetencji i modyfikacje dokumentu Europass Mobilność.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę