Partnerstwo

 

logo kl ecap Ecap Conculenze srl (Włochy)

 

Ecap Consulenze srl to włoska agencja non profit założona przez Fundację Ecap Szwajcaria na rzecz kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz badań, Ecap Consulenze srl jest jednym z narzędzi samej Fundacji, uznanym na szczeblu europejskim. Agencja aktywnie uczestniczy w międzynarodowych partnerstwach i jest stałym członkiem europejskiej sieci w dziedzinie szkoleń i rynku pracy.

 

logo kl yale  Yale College (Wielka Brytania)

 

Wybitna uczelnia w Wielkiej Brytanii, Yale College słynie z sukcesów odnoszonych w dziedzinie edukacji. Uczelnia zapewnia kształcenie i szkolenia większości 16-latków z okolicy, jest również liderem w kształceniu dorosłych, nie tylko by zaspokoić własne aspiracje lecz również, by zabezpieczyć zaplecze kadrowe różnorodnej i rosnącej gospodarce Wrexham.


logo kl cibc  Fédération Nationale des CIBC (Francja)

 

Federacja Narodowa CIBC została utworzona w ramach eksperymentu i rozwoju « Bilansu kompetencji » – metodologii opracowanej we Francji w 1986r. Należy do Europejskiej Federacji Centrów Bilansu i Orientacji Zawodowej (FECBOP). Jej celem jest wspieranie oceny umiejętności, orientacji kształcenia ustawicznego oraz uznanie i weryfikacja kompetencji zawodowych i osobistych.

 
logo kl 3s 3s research Unternehmensberatung GmbH (Austria)

 

3s research Unternehmensberatung GmbH jest jednym z wiodących organizacji badających system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – Vocational education and training) w Austrii. 3s ma doświadczenie w realizacji projektów w dziedzinie wiedzy, nauki i pracy oraz w rozwoju metod, narzędzi i instrumentów do oceny kwalifikacji i kompetencji, 3a jest członkiem Austryjackiej Seci Odniesienia dla Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz współpracuje z Austryjackim Ministerstwem w dziedzinie EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji), NQF (Narodowych Ram Kwalifikacji), ECVET, certyfikacji procedur i jakości w kształceniu.

 

logo kl eu-geschaeftsstelle EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung der Bezirksregierung (Niemcy)

EU-Geschäftsstelle należy do działu odpowiedzialnego za 78 szkół zawodowych w powiecie Kolonii i jest dostawcą usług dla wszystkich europejskich działań w szkołach zawodowych. EU-Geschäftsstelle jest doświadczone w prowadzeniu, koordynowaniu i ewaluacji licznych projektów europejskich, zwłaszcza projektów mobilnościowych.

 

logo kl bildungsmarkt Bildungsmarkt e.V. (Niemcy)

 

Bildungsmarkt jest organizacją non-profit, obejmujący cztery firmy z misją, by oferować młodym bezrobotnym kształcenie zawodowe wysokiej jakości. Bildungsmarkt współpracuje jako członek różnych sieci międzynarodowych z krajami europejskimi w dziedzinie programów edukacyjnych i zawodowych, prowadzi programy wymiany dla młodzieży i trenerów oraz w projektach pilotażowych dla rozwoju i internacjonalizacji kształcenia zawodowego.

  

logo kl ihk Industrie und Handelskammer für München und Oberbayern (Niemcy)

 

IHK realizuje działania zlecone przez państwo, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia zawodowego. Ponad 45.000 praktyk jest podpisywanych przez firmy, które są członkami IHK Monachium i Górnej Bawarii. Izby muszą  kontrolować kontakty międzi firmami a praktykantami. Izby nadzorują firmy, trenerów i praktyki w ramach IVET.

  

Solidarnosc gdansk logo Region Gdański NSZZ “Solidarność”

 

Solidarność jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym w Gdańsku. Jej celem jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych swoich członków. Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest zwłaszcza zainteresowana dokumentowaniem i uznaniem kompetencji pracowników. Region Gdański ma bardzo silny związek z regionalnymi szkołami kształcenia zawodowego, siecią która została wykorzystana w fazie testów w projekcie Europass+.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę