O projekcieECMO – ECVET meets Europass Mobility


  ECMO – ECVET meets Europass Mobility   Istnieje wyraźne stanowisko Unii Europejskiej dotyczące zamiaru połączenia aktualnie istniejących instrumentów zwiększających przejrzystość posiadanych i zdobywanych doświadczeń …