ECMOIV Spotkanie projektowe – WIEDEŃ – 23 – 24 kwietnia 2012


W kwietniu odbędzie sie kolejne spotkanie projektowe w Wiedniu, w którym wezmą udział wszyscy partnerzy projektu. Spotkanie zaplanowane jest w dniacj 23 – 24 kwietnia …

I spotkanie projektowe – WREXHAM – 22 – 23 listopada 2010r.


  Celem spotkania było zapoznanie się partnerów, wyjaśnienia wątpliwości i ustalenie kolejnych działań w projekcie.   Podczas spotkania dokonano wyboru zawodów z branży hotelarsko-gastronomicznej, tj. …

II Spotkanie projektowe – LYON – 23 – 24 maja 2011r.


  Celem spotkania była analiza dotychczasowych postępów projektu. Została przedstawiona propozycja dalszego rozwoju sekcji 5a dokumentu Europass Mobilność oraz wskazówek dotyczących opisu zdobytej wiedzy i …

III Spotkanie projektowe – GDAŃSK – 28 – 29 listopada 2011r.


  W dniach 28 – 29 listopada 2011r. w Gdańsku odbyło się III spotkanie projektowe, w którym wzieli udział wszyscy partnerzy projektu.

Zadania i produkty


  Zadanie I – Identyfikacja procedur pracy   Okres realizacji: 10/2010 – 02/2011   W ramach zadania dokonana zostanie identyfikacja kwalifikacji w sektorze HoReCa oraz …

Zespół


Oto osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”   Anna Krzyżanowska Maria Gatz Małgoarzata Gumoś Jagna Łobodzińska Agnieszka Radomska Joanna Szarkowska

Kontakt


  Region Gdański NSZZ „Solidarność”Ul. Wały Piastowskie 2480-855 Gdańsk   Anna Krzyżanowska – Manager projektuTel. 58 308 42 67E-mail: a.krzyzanowska@www.solidarnosc.gda.pl   Maria Gatz – AsystentTel. …

ECMO – ECVET meets Europass Mobility


  ECMO – ECVET meets Europass Mobility   Istnieje wyraźne stanowisko Unii Europejskiej dotyczące zamiaru połączenia aktualnie istniejących instrumentów zwiększających przejrzystość posiadanych i zdobywanych doświadczeń …

Partnerstwo


  Ecap Conculenze srl (Włochy)   Ecap Consulenze srl to włoska agencja non profit założona przez Fundację Ecap Szwajcaria na rzecz kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji …