Wybory w Związku, kadencja 2010-2014

Wobec zbliżających się wyborów w Związku na kadencję 2010–2014 chcemy Państwu przybliżyć zasady wyborcze, będziemy sukcesywnie dodawać kolejne artykuły. Udostępniliśmy do pobrania wszystkie niezbędne dokumenty wyborcze.  Zachęcamy do kontaktu z członkami Regionalnej Komisji Wyborczej w przypadku pojawienia się wątpliwości. 

 

Kalendarz wyborczy na kadencję 2010 – 2014

UCHWAŁA KK nr 2/09
 
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w związku z kończącą się siódmą kadencją funkcjonowania władz związkowych ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.
 
§ 1

 1. W terminie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. odbywają się wybory:
   
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ "Solidarność";
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ "Solidarność", a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbyć się we wcześniejszym terminie. W takim przypadku wcześniejszy termin wyborów musi być uzgodniony z właściwą regionalną komisją wyborczą.

 

 1. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. odbywają się wybory:
   
1) władz regionów;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

 1. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. odbywają się wybory:
   
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

 

 1. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. odbywają się wybory:
   
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
2) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

 

 1. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2010 r. odbywają się wybory:
   
1) władz krajowych sekretariatów branżowych;
2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

 

 1. W terminie do 31 października 2010 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).
 
§ 2

 1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.
 2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.
 3. Dokładny termin sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.
 
§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 10/05 zmieniona Uchwałą Komisji Krajowej nr 18/05.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę