Porządek posiedzeń wyborczych w organizacjach zakładowych

W związku z pytaniami i wątpliwościami przedstawiamy wzorcowy plan spotkania wyborczego.

 

 
1. Otwarcie posiedzenia wyborczego (przez przewodniczącego komisji zakładowej lub tymczasowej komisji zakładowej ewentualnie przez wyznaczonego przez komisję zakładową jej członka; otwierający proponuje porządek posiedzenia).
 
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów).

 

3. Wybór przewodniczącego zakładowego zebrania członków lub delegatów (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi otwierający posiedzenie).

 

4. Wybór protokolantów (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania).

 

5. Wybór komisji skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; wybór prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania).

 

6. Sprawozdanie z działalności komisji zakładowej w mijającej kadencji.

 

7. Sprawozdanie z działalności zakładowej komisji rewizyjnej w mijającej kadencji.

 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

9. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia wyborczego [na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej)

 
10. Podjęcie uchwał dotyczących (wszystkie uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania):

 

a) liczby członków komisji zakładowej (łącznie z przewodniczącym komisji zakładowej),

b) liczby członków zakładowej komisji rewizyjnej,

c) liczby tur głosowania.

 
12. Wybór przewodniczącego komisji zakładowej: 
 
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania),
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie (tajne; zarządza je przewodniczący zakładowego zebrania, przeprowadza komisja skrutacyjna),
d) ogłoszenie wyników wyborów.
 
13. Wybór pozostałych członków komisji zakładowej:
 
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania),
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie (tajne; zarządza je przewodniczący zakładowego zebrania, przeprowadza komisja skrutacyjna),
e) ogłoszenie wyników wyborów.
 
14. Wybór członków zakładowej komisji rewizyjnej:
 
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów (w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania),
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie (tajne; zarządza je przewodniczący zakładowego zebrania, przeprowadza komisja skrutacyjna),
e) ogłoszenie wyników wyborów.
 
15. Wybór delegatów na walne zebranie delegatów regionu lub elektorów:
a) zgłaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów [w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania),
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie (tajne; zarządza je przewodniczący zakładowego zebrania, przeprowadza komisja skrutacyjna),
e) ogłoszenie wyników wyborów.
 
16. Wybór delegatów na walne zebranie delegatów sekcji:
a) głaszanie kandydatur na posiedzeniu wyborczym,
b) zamknięcie listy kandydatów [w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów; głosowanie prowadzi przewodniczący zakładowego zebrania),
c) prezentacja kandydatów,
d) głosowanie (tajne; zarządza je przewodniczący zakładowego zebrania, przeprowadza komisja skrutacyjna),
e) ogłoszenie wyników wyborów.
 
17. Zamknięcie posiedzenia wyborczego.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę