Wybory w ZwiązkuPorządek posiedzeń wyborczych w organizacjach zakładowych


W związku z pytaniami i wątpliwościami przedstawiamy wzorcowy plan spotkania wyborczego.     1. Otwarcie posiedzenia wyborczego (przez przewodniczącego komisji zakładowej lub tymczasowej komisji zakładowej …

Wybory – galeria


  Prezentujemy zdjęcia z wyborów w poszczególnych organizacjach związkowych…          Pomorska Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”           Organizacja …

Już się wybrali


Poniżej prezentujemy listę organizacji związkowych, które dokonały wyborów władz na nową kadencję 2010-2014. Lista jest sukcesywnie uzupełniana.     Nowo wybrane organizacje zakładowe: KZ 95,  …

Ordynacja wyborcza


Podstawowe zasady wyborów związkowych Ordynacja wyborcza Obowiązek zorganizowania wyborów władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku spoczywa na komisji zakładowej. Wyborów dokonuje zakładowe zebranie członków lub …

Kontakt


W sprawach dotyczących wyborów można kontaktować się z Działem Organizowania i Rozwoju: 58 308-43-01 58 308-44-54 dzial.kontaktow@www.solidarnosc.gda.pl

Regionalna Komisja Wyborcza


Skład Regionalnej Komisji Wyborczej Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołał Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2010–2014 w następującym składzie: Bożena Brauer Mieczysław Chełminiak Edward Fortuna …

Dokumenty wyborcze


Tu można pobrać wszystkie niezbędne dokumenty wyborcze (Word lub zip) Uwaga! Ankiet osobowych nie wypełniają elektorzy; ankiety osobowe wypełnia się tylko jeden raz  Wszystkie dokumenty …

Wybory w Związku, kadencja 2010-2014


Wobec zbliżających się wyborów w Związku na kadencję 2010–2014 chcemy Państwu przybliżyć zasady wyborcze, będziemy sukcesywnie dodawać kolejne artykuły. Udostępniliśmy do pobrania wszystkie niezbędne dokumenty wyborcze. …