PortowiecPortowiec


Miesięcznik „Portowiec” ukazuje się od 1980 roku. Wydawca:NSZZ „Solidarność”, Port GdańskiAdres redakcji: Gdańsk, ul. Zamknięta 18, e-mail: nszzs@portgdansk.pltel. 058 343 16 30, 058 737 93 50, …