ECMO – ECVET meets Europass Mobility

Projekt realizowany był w ramach funduszu Leonardo da Vinci

Okres realizacji: październik 2010 – wrzesień 2012

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z 9 organizacjami z 6 państw:

                                               Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii

Wnioskodawca: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (F-bb)

Partnerzy krajowi: Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Celem projektu jest zastosowanie dokumentu Europass Mobilność jako jednego z instrumentów ECVET, tj. Systemie punktów edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego oraz wypracowanie propozycji dalszego rozwoju sekcji 5a tego dokumentu dotyczącej opisu umiejętności i kompetencji zdobytych podczas europejskiej ścieżki kształcenia celem zapewnienia jego wyższej jakości.

Zmodyfikowany dokument Europass Mobilność zostanie zastosowany i przetestowany w procesie negocjacji w projektach mobilnościowych w sektorze HoReCa (Hotoele, Restauracje, Catering). Podstawą do identyfikacji wspólnych procedur pracy będzie model VQTS, który zostanie zastosowany w sektorze HoReCa. Zostaną również zastosowane rezultaty projektu Europass+.

Dzięki wypracowanym przez projekt narzędziom do opisu posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zwiększy się mobilność pracowników w obrębie Europy.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

http://www.ecmo-europe.de/ecmo

Download PDF
Powrót Drukuj stronę