Witamy

Dwa projekty wygrane


W maju br. dwa projekty, z których w jednym Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest wnioskodawcą, a w drugim partnerem, pozytywnie przeszły przez procedurę konkursową.

Projekt gdańskiej „Solidarności” zatytułowany „Pomorska sieć wsparcia pracowników sektora stoczniowego”, zgłoszony w konkursie w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Również projekt zatytułowany „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”, zgłoszony w ramach Priorytetu VI POKL, dostanie dofinansowanie z funduszy unijnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę