WitamyZaproszenie do składania ofert


Szanowni Pańskwo,   Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach pt. „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!” dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Zaproszenie do skladania ofert


Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!” zaprasza do …

Witamy


Dwa projekty wygrane W maju br. dwa projekty, z których w jednym Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest wnioskodawcą, a w drugim partnerem, pozytywnie przeszły przez procedurę konkursową. …