KontaktKontakt z nami


Dział Programów Europejskich Zarząu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" 308 43 37 s.gatz@www.solidarnosc.gda.pl