Dział Programów EuropejskichECMO – ECVET meets Europass Mobility


Projekt realizowany był w ramach funduszu Leonardo da Vinci Okres realizacji: październik 2010 – wrzesień 2012 Projekt realizowany jest w Partnerstwie z 9 organizacjami z …

Zaproszenie do składania ofert


Szanowni Pańskwo,   Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach pt. „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!” dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Zaproszenie do skladania ofert


Region Gdański NSZZ „Solidarność” w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Kwalifikacje Receptą na Kryzys BIS!” zaprasza do …

Przegląd projektów w roku 2011 dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich


  Propozycje Działu Projektów Europejskich dotyczące konkursów na nowe projekty.       Organ organizujący konkurs Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nazwa „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych” Typy …

Kontakt z nami


Dział Programów Europejskich Zarząu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" 308 43 37 s.gatz@www.solidarnosc.gda.pl

Witamy


Dwa projekty wygrane W maju br. dwa projekty, z których w jednym Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest wnioskodawcą, a w drugim partnerem, pozytywnie przeszły przez procedurę konkursową. …

Projekty


Zrealizowane projekty: IW Equal-Mayday Model aktywnego wsparcia Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce: http://www.equal-mayday.org.pl/   Obecnie realizujemy projekty: Pomorskie Partnerstwo na rzecz Adaptacyjności …