RegulaminRegulamin


       REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO   Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania „Funduszu Stypendialnego imienia NSZZ „Solidarność” funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji …