Stypendyści – rok 2008

Przyznane stypendia – 2008 rok 


1. Weronika Baka – klasa III Gimnazjum im. Ofiar Grudnia 1970 roku w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Regina Chrzanowska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewod. „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim i Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gdańskim; 

 

2.Eliza Banasik – klasa III Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, sukcesy muzyczne (gitara, śpiew, m. in. pieśni Jacka Kaczmarskiego), wychowawca: Dorota Grędzna, poparcie: Barbara Markiewicz – Sekretarz Sekcji „S” oświatowej Regionu Gdańskiego; 

3.Agnieszka Barzowska – klasa III Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Tomasz Pawlikowski, poparcie: Celina Szulgo – przewod. „S” oświatowej w Wejherowie; 

4.Malwina Belgrau – klasa III Gimnazjum w Szemudzie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe (biegi), wychowawca: Grażyna Pęgowska, poparcie: Celina Szulgo – przewod. „S” oświatowej w Wejherowie; 

5.Edyta Brylowska – ukończyła Szkołę Podstawową nr 8 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, certyfikat z j. angielskiego, wychowawca: Małgorzata Fołtynowicz, poparcie: Andrzej Kołodziejski – przewod. „S” w Porcie Północnym; 

6.Anna Bowżyk – klasa III – LO nr II w Słupsku, znakomite wyniki w nauce, finalista centralnej Olimpiady Ekonomicznej, wychowawca: Piotr Ziółkowski, poparcie: Tadeusz Grubich – przewod. „S” w ZRG Gdańsk;

7.Katarzyna Cechmann – ukończyła Gimnazjum nr 20 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Maciej Celiński, poparcie:  Grażyna Jędruch – przewod. „S” w Urzędzie Morskim w Gdyni;

8.Krzysztof Ciesielski – ukończył Szkołę Podstawową w Bolszewie k. Wejherowa, znakomite wyniki w nauce, wychowawca: Danuta Cieśnielewska, poparcie: Piotr Byczkowski – przewod. „S” oświatowej w Gimnazjum nr 1 w Kartuzach; 

9.Aleksandra Cubała – klasa III – LO nr III w Gdańsku, wybitne wyniki w nauce (plus certyfikat z j. angielskiego – indywidualny program IB), wychowawca: Agnieszka Golak, poparcie: Bożena Brauer – przewod. „S” oświatowej w Gdańsku; 

10.Agnieszka Dargacz – ukończyła SP nr 1 w Kościerzynie, świetne wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły (chór, gra na flecie, konkursy), poparcie: Adam Mokwa – wicedyrektor szkoły, Kazimierz Stoltmann – przewod. „S” oświatowej w Kościerzynie, Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie;  

11.Anna Dębicka –IV Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku, świetne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, uprawia łyżwiarstwo figurowe, wychowawca: Grażyna Wajman, poparcie:  Elżbieta Śliwińska – przewod. „S” oświatowej w Sopocie, Mirosław Gabryś – Przewod. Związku Łyżwiarskiego w Gdańsku;

12.Izabela Dłużyk – ukończyła LO nr V w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lucyna Gronert, poparcie: Barbara Markiewicz – Sekretarz Sekcji „S” oświatowej Regionu Gdańskiego; 

13.Ewa Dzierżak – klasa III Gimnazjum nr 28 w Gdańsku, osiągnięcia sportowe (koszykówka), wychowawca: Elżbieta Goczyła, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewod. „S” oświatowej w Gdańsku;  

14.Kamila Falgowska – klasa VI SP nr 5 w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe (pływanie, tenis stołowy), wychowawca: Maria Hałasa, poparcie: Zdzisława Hacia – przewod. „S” oświatowej w Gdyni, Miłosz Stachowicz – MOSiR w Sopocie;

15.Monika Frąckiewicz – ukończyła Technikum nr 1 Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce (technik ekonomista), wychowawca: Małgorzata Młyńska, poparcie: Jarosław Kuchnowski – przewod. „S” w PKS Starogard Gd. oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie; 

16.Anna Gierszewska

17.Damian Gołuński – kl. VII Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Hanna Piskozup-Fiuk, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie;

18.Michał Jasiński – klasa VI Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce (I miejsce w szkolnym plebiscycie: „Kulturalny uczeń roku szkolnego 2007/2008), wychowawca: Lidia Kądziołka, poparcie:  Zbigniew Sikorski – przewod. „S” Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy;

19.Stanisław Kapica -  klasa III Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, wychowawca: Marzena Nerkowska, poparcie:  Agnieszka Kempa – przewod. „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim i Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gd.;

20.Agata Karpińska – ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr V w Gdańsku (chce skończyć studia medyczne), bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w szkolnym kole CARITAS, wychowawca: Joanna Rześniowiecka, poparcie: Wiktor Wiszniewski – przewod. „S” w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku;

21.Jacek Karpowicz – ukończył Liceum Ogólnokształcące nr VI w Gdańsku, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Lucyna Jarosz, poparcie: Bożena Brauer – przewod. „S” oświatowej w Gdańsku oraz Jolanta Mroczkowska – nauczycielka LO nr VI w Gdańsku;

22.Damian Klimczyk – klasa III Gimnazjum w Mostach, znakomite wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wychowawca: Anna Gerber, poparcie: Monika Kończyk – wiceprzewod. „S” oświatowej w Gdyni;

23.Natalia Korkuć – ukończyła Gimnazjum w Sztutowie, znakomite wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, poparcie: Sylwia Owsińska – Dyrektor Gimnazjum oraz Krzysztof Żmuda – przewod. „S” w Stoczni Północnej;

24.Natalia Kotowska – kl. III Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Małgorzata Grzyb, poparcie: Józef Rymsza – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie;

25.Monika Lange – ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Dariusz Kryszak, poparcie: „S” przy SP ZOZ w Pucku;

26.Arleta Lemecha – klasa II Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Elżbieta Stańczyk, poparcie: Krzysztof Żmuda – Przewod. „S” w Stoczni Północnej;

27.Joanna Lubocka – klasa III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku (instrument: obój), bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Danuta Irzabek, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewod. „S” oświatowej w Gdańsku;

28.Elżbieta Łukowicz – klasa III LO nr 2 w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie, wychowawca: Sebastian Mrówczyński, poparcie: Aleksandra Turowska – przewod. „S” oświatowej w Brusach;

29.Aleksandra Majkowska – ukończyła SP nr 8 w Gdańsku, znakomite bardzo dobre wyniki w nauce (wybrana „koleżanką roku szkolnego 2007/2008”), wychowawca: Małgorzata Zwolińska, poparcie:  Zbigniew Sikorski – przewod. „S” Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy;

30.Laura Matyjasik – ukończyła Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Marzena Pallach-Żyra, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewod. „S” w Stoczni Północnej;

31.Anna Mleczek

32.Piotr Muller – ukończył LO nr II w Słupsku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, aktywna działalność na forum publicznym, wychowawca: Irena Dębowska, poparcie: Monika Dąbrowska – „S” w Centrum Krwiodawstwa w Słupsku;

33.Tamara Niekludow – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia w konkursach pianistycznych, wychowawca: Grażyna Trybułowska, poparcie: Roman Gałęzewski – przewod. „S” w Stoczni Gdańskiej;

34.Oliwia Papier – klasa III Gimnazjum im. Ofiar Grudnia 1970 roku w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Łuczyńska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewod. „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim i Ludwik Jakubek – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Pruszczu Gdańskim; 

35.Łukasz Peta – klasa III Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, osiągnięcia sportowe (piłka nożna), wychowawca: Jadwiga Lewicka, poparcie:  Kazimierz Waldowski – przewod. „S” w Porcie Gdynia;

36.Michał Puchowski – klasa II Gimnazjum w Pelplinie, bardzo dobre wyniki w nauce, (dodatkowo ukończył szkołę muzyczną I stopnia – klasa fortepianu), wychowawca: Iwona Chmielecka, poparcie:  Barbara Kamińska – przewod. „S” oświatowej w Tczewie oraz Krystyna Dettlaff-Czochor – kierownik filii Szkoły Muzycznej w Pelplinie;

37.Wanda Roda – klasa VI SP w Gościcinie, bardzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego ucznia, aktywny udział w życiu szkoły (szereg dyplomów), wychowawca: Marcin Myszka, poparcie: Andrzej Bogucki, Bogumiła Niemcow, Bożena Dubicka – „S” ENERGA Operator – Oddział w Gdańsku;

38.Robert Rudnik

39.Marta Sobolewska – klasa III Gimnazjum w Kolbudach, osiągnięcia wokalne – wojewódzkie i ogólnopolskie, gra na gitarze, wychowawca: Leszek Wojciechowski, poparcie:  Izabela Rułkowska – przewod. „S” w Kolbudach;

40.Sabina Stachura – klasa II LO nr VI w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Zdzisława Hacia – przewod. „S” oświatowej w Gdyni oraz Ewa Śliwińska – dyrektor szkoły;

41.Marta Szumacher – klasa II LO w Starogardzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce, członek zespołu kameralnego „Primavera” w Pelplinie, wychowawca: Ewa Makowska, poparcie:  Barbara Kamińska – przewod. „S” oświatowej w Tczewie;

42.Weronika Turzyńska – klasa III Gimnazjum nr 5 w Gdyni, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Alicja Milisiewicz-Szulc, poparcie: Mirosław Kamieński – przewod. „S” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni;

43.Klaudia Urbanek – Klasa III Gimnazjum nr 2 w Pruszczu Gdańskim, znakomite wyniki w nauce, znaczące wyniki w chodzie sportowym, wychowawca: Elżbieta Kucharska, poparcie: Romuald Dunst – przewod. „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku (Pruszczu Gd.);

44.Katarzyna Wiatr – klasa III Gimnazjum w Wielkim Klińczu, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, poparcie: Andrzej Pufelski – przewod „S” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościerzynie oraz Krystyna Marczyk – dyrektor Gimnazjum;

45.Jakub Wiczyński – ukończył SP nr 3 w Starogardzie Gdańskim i Szkołę Muzyczną I stopnia (klasa fortepianu), znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca, Emilia Lewandowska, poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – przewod. „S” oświatowej w Starogardzie Gdańskim;

46.Piotr Wiśniewski – klasa II LO nr VI w Gdyni, osiągnięcia sportowe (piłka ręczna), wychowawca: Anna Olejniczak-Popow, poparcie: Mieczysław Jabłonka – przewod. „S” w PKP – Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku;

47.Wioletta Wnęk – ukończyła Gimnazjum nr 26 w Gdańsku (uczęszcza także do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdańsku – gitara klasyczna), wychowawca – Radosław Wojtczak, poparcie: Bożena Brauer – przewod. „S” oświatowej w Gdańsku;

48.Katarzyna Zachara – klasa III Gimnazjum w Kolbudach, wybitne wyniki w nauce, szkoła muzyczna (klasa fletu), aktywny udział w życiu szkoły (szereg dyplomów), wychowawca: Marzenna Seroczyńska, poparcie:  Izabela Rułkowska – przewod. „S” w Kolbudach;

49.Mateusz Zblewski – ukończył Gimnazjum nr 3 w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce – dyplom wzorowego ucznia, aktywny udział w życiu szkoły (szereg dyplomów), wychowawca: Maria Dukowska, poparcie: Andrzej Bogucki, Bogumiła Niemcow, Bożena Dubicka – „S” ENERGA Operator – Oddział w Gdańsku;

50.Kazimierz Zdzitowiecki – klasa III Gimnazjum nr 5 w Bolszewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły (plastyk gazetki szkolnej, osiągnięcia w biegach przełajowych), wychowawca: Bożena Reszke, poparcie: Mirosław Kamieński – przewod. „S” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni;

51.Patryk Zimny – klasa IV Technikum Technologii Żywności w Lęborku, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia literackie (wyróżnienia poetyckie), wychowawca: Małgorzata Buczak, poparcie:  Stanisław Jakonis – przewod. „S” oświatowej w Lęborku, Maria Machola – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „JESTEŚMY RAZEM”, Zofia Biskupska-Lisiecka – dyrektor Biblioteki Publicznej w Lęborku;

52.Tomasz Żmudzki – klasa III w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego (technikum) w Gdańsku, osiągnięcia krajowe i wojewódzkie w chodzie sportowym w klubie LECHIA Gdańsk, wychowawca: Małgorzata Gurgul, poparcie: Romuald Dunst – przewod. „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku (Pruszczu Gd.), Stanisław Lange – dyr. KL Lechia Gdańsk.

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę