Stypendyści – rok 2007
Przyznane stypendia  – sierpień 2007 rok

1. Eliza Banasik – klasa II Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce sukcesy muzyczne (gitara, śpiew), wychowawca: Wojciech Jagiełowicz, poparcie: Barbara Markiewicz – Sekretarz Sekcji „S” oświatowej Regionu Gdańskiego
 
2. Joanna Bławat – ukończyła Szkołę Podstawową w Wielkim Podlesiu, znakomite wyniki w nauce (100% punktów – sprawdzian po SP), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Sławomir Tuszkawski, poparcie: Waldemar Hetmański – przewod. „S” w Muzeum Kaszubskim we Wdzydzach, Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie
3. Weronika Bowżyk – ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 w Słupsku, znakomite wyniki w nauce, szereg znaczących osiągnięć sportowych, wychowawca: Małgorzata Kuśmierczyk, poparcie: Tadeusz Grubich – przewod. „S” w ZRG Gdańsk
4. Justyna Butkiewicz – ukończyła Gimnazjum w Cedrach Małych, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Barbara Drozd, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewod. „S” Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”
5. Katarzyna Cechmann – klasa III Gimnazjum nr 20 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Maciej Celiński, poparcie: Grażyna Jędruch – przewod. „S” w Urzędzie Morskim w Gdyni
6. Karolina Chlechowicz – ukończyła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Aleksandra Grzenia, poparcie: Andrzej Bogucki – przewod. „S” ENERGA w Gdańsku
7. Małgorzata Chlechowicz – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Elżbieta Wiczling, poparcie: Andrzej Bogucki – przewod. „S” ENERGA w Gdańsku
8. Przemysław Derengowski – ukończył Liceum Ogólnokształcące nr III w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, finalista ogólnopolskiej olimpiady historycznej, osiągnięcia lekkoatletyczne, informatyczne, wychowawca: Danuta Sidorowicz, poparcie: Teresa Sobczyńska – przewod. „S” Emerytów i Rencistów w Gdańsku
9. Anna Dębicka – klasa III Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w zawodach łyżwiarstwa figurowego, wychowawca: Justyna Wrońska, poparcie: Elżbieta Śliwińska – przewod. „S” oświatowej w Sopocie, Mirosław Gabryś – Przewod. Związku Łyżwiarskiego w Gdańsku
10. Izabela Dłużyk – klasa III LO nr V w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, poparcie: dyrektor: Elżbieta Piszczek, poparcie: „S” oświatowa w Gdańsku;
11. Kamila Falgowska – klasa V Szkoły Podstawowej nr 5 w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe (pływanie, judo), wychowawca: Maria Hałasa, poparcie: Zdzisława Hacia – przewod. „S” oświatowej w Gdyni, Dariusz Michniewski – prezes klubu SPARTAKUS w Sopocie, Henryk Hryszkiewicz – prezes Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego
12. Anna Gierszewska – klasa IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku , bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Katarzyna Szynaka, poparcie: Zbigniew Jezierski – Przewodniczący „S” w Cukrowni Malbork
13. Mariola Grządzielska – ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, osiągnięcia sportowe (badmington) – na poziomie krajowym, wychowawca: Katarzyna Madeła, poparcie: Danuta Ejsmont – „S” przy ZRG w Słupsku
14. Michał Jasiński – klasa V Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lidia Kądziołka, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewod. „S” Spółdzielni Maćkowy
15. Anna Jereczek – ukończyła Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, udział w działaniach charytatywnych – laureat „Ośmiu Wspaniałych”, wychowawca: Teresa Płudowska, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewodnicząca „S” oświatowej w Gdańsku
16. Magdalena Kalwasińska – klasa V Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce (plus szkoła muzyczna – skrzypce), , wychowawca: Grzegorz Kierejsza, poparcie: – Marek Klas – przewod. „S” PKP Energetyka – Zakład Północny
17. Stanisław Kalwasiński – klasa IV Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku, bardzo pozytywne opinie opisowe o wiedzy i postawie – aktywnym udziale w życiu szkoły, wychowawca: Barbara Górzyńska, poparcie: Marek Klas – przewod. „S” PKP Energetyka – Zakład Północny
18. Stanisław Kapica – klasa II Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku, wychowawca: Marzena Nerkowska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewod. „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim
19. Agata Karpińska – klasa III Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, wychowawca: Joanna Rześniowiecka, poparcie: Wiktor Wiszniewski – przewod. „S” w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku
20. Jacek Karpowicz – klasa II Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Gdańsku, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Lucyna Jarosz, poparcie: Hanna Minkiewicz – wiceprzewod. „S” oświatowej w Gdańsku
21. Mateusz Klaman – ukończył Liceum Katolickie – Collegium Marianum w Pelplinie (zam. we Wielu), bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: ks. Andrzej Szopiński, poparcie: Aleksandra Turowska – przewod. „S” w Brusach
22. Monika Lange – klasa II Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Dariusz Kryszak, poparcie: Beata Wilichowska – „S” przy SP ZOZ w Pucku
23. Arleta Lemecha – ukończyła Szkołę Podstawową nr 57 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, poparcie: Krzysztof Żmuda – Przewod. „S” w Stoczni Północnej
24. Anna Literska – ukończyła I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Ewa Stoltmann, poparcie: Mieczysław Jabłonka – przewod. „S” w PKP – Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku;
25. Magdalena Lubocka – klasa II (odpowiednik III kl. gimnazjum) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach skrzypcowych i innych konkursach, wychowawca: Hanna Lauer, poparcie: „S” oświatowa w Gdańsku
26. Mateusz Lubecki – ukończył Gimnazjum w Lipuszu, bardzo dobre wyniki w nauce, duża aktywność w środowisku lokalnym, wychowawca: Ryszard Klassa, poparcie: Celina Drozdowska i Kazimierz Stoltmann – „S” oświatowa w Kościerzynie, ks. kanonik Jan Ostrowski – proboszcz Parafii w Lipuszu
27. Mateusz Majewski – klasa II Gimnazjum nr 2 w Tczewie, Bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy sportowe: pływanie, trójbój, wychowawca: Wiesława Olszewska, poparcie: Barbara Kamińska – przewod. „S” w Tczewie
28. Magdalena Mallek – ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr XIV w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Krystyna Dłużnik, poparcie: Zdzisława Hacia – przewod. „S” oświatowej w Gdyni;
29. Artur Mania – klasa II Gimnazjum Katolickiego w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz szkoła muzyczna – gitara klasyczna, wychowawca: Bożena Klein, poparcie: Barbara Kamińska – przewod. „S” oświatowej w Tczewie;
30. Laura Matyjasik – klasa III Gimnazjum w Mikołajkach Pomorskich, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Marzena Pallach-Żyra, poparcie: Kazimierz Broch – wiceprzewod. „S” w Stoczni Północnej
31. Monika Matusiewicz – klasa II Liceum Akademickiego nr 1 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Dominika Tkaczyk, poparcie: Zdzisława Hacia – przewod „S” oświatowej w Gdyni
32. Anna Maszota – ukończyła Gimnazjum w Strzepczu k. Wejherowa, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, wychowawca: Edyta Jarosz, poparcie: Jacek Żalikowski – przewod. „S” w OPEC w Gdyni
33. Wioleta Mielewczyk – klasa III Liceum Profilowanego w Sierakowicach k. Kartuz, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Lucyna Kuczkowska, poparcie: Krzysztof Żmuda – przewod. „S” w Stoczni Północnej SA w Gdańsku
34. Michał Miszczyszyn – klasa II Gimnazjum w Cedrach Wielkich, znakomite wyniki w nauce (informatyka), wychowawca: Małgorzata Czarnowska-Słomka, poparcie: Dariusz Żulpo – przewod. „S” oświatowej w Cedrach Wielkich;
35. Anna Mleczek – klasa III Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Chojnicach, wychowawca: Marek Pruski, poparcie: Maciej Werra – przewod. „S” oświatowej w Chojnicach, Bogdan Tyloch – kierownik Oddziału „S” w Chojnicach
36. Jacek Mleczek – ukończył Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II w Chojnicach, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Ewa Paradowska, poparcie: Maciej Werra – przewod. „S” oświatowej w Chojnicach, Teresa Skubek – przewod. „S” w Spółdzielni w Chojnicach, Bogdan Tyloch – kierownik Oddział UW Chojnicach
37. Małgorzata Molenda – ukończyła LO nr XIII w Gdańsku, dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Agnieszka Mielewska, poparcie: Bożena Brauer – przewod. „S” oświatowej w Gdańsku
38. Piotr Muller – klasa I LO nr II w Słupsku, , bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia w konkursach o Unii Europejskiej, wychowawca: Irena Dębowska, poparcie: Monika Dąbrowska – „S” w Centrum Krwiodawstwa w Słupsku
39. Izabela Noetzel – ukończyła Gimnazjum nr 17 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Beata Kieras, poparcie: Mirosław Kamieński – przewod. „S” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
40. Marianna Ozga – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie k. Pucka, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Karolina Jaszczur-Nowicka, poparcie: Barbara Czyżykowska – przewod. „S” oświatowej w Pucku;
41. Daniel Peta – ukończył LO nr 2 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Barbara Frey, poparcie: Kazimierz Waldowski – przewod. „S” w Porcie Gdynia
42. Marta Pobłocka – ukończyła Szkołę Podstawową w Czarnej Dąbrówce, wychowawca: Dorota Gralak, poparcie: Jurgen Fink – „S” oświatowa w Czarnej Dąbrówce;
43. Kacper Ptaszek – ukończył Liceum Ogólnokształcące nr III w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, udziela się w charytatywnie w CARITAS Diecezji Gdańskiej, gra w turniejach szachowych, wychowawca: Hanna Szarafińska, poparcie: Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji Oświaty w Gdańsku
44. Agata Rogala – ukończyła Gimnazjum w Brusach, znakomite wyniki w nauce (98% z egzaminu zewnętrznego!), aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Stanisław Łubiński, poparcie: Aleksandra Turowska – przewod. „S” w Brusach;
45. Katarzyna Rybka – klasa II Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Gdańskim, wychowawca: Irena Dobrowolska, poparcie: – Ewa Ceroń-Szmaglińska – „S” w Stargardzie Gdańskim
46. Monika Sowulewska – klasa II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, (klasa skrzypiec), wychowawca: Danuta Irzabek oraz Anna Buzińska, poparcie: Zbigniew Sikorski – przewod. „S” w Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy”
47. Dawid Schwann – klasa II LO nr V w Wejherowie, dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Aleksandra Grzenia, poparcie: Andrzej Janzen – „S” Stoczni „Nauta”
48. Bożena Sojka – ukończyła Liceum Profilowane w Owidzu, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Michał Szamszon, poparcie: Leszek Świeczkowski – przewod. „S” POLPHARMA w Starogardzie Gd., Zdzisław Czapski – kierownik Oddziału „S” w Stargardzie Gd.
49. Sabina Stachura – ukończyła Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (95% na egzaminie zewnętrznym), wychowawca: Gabriela Reclaw, poparcie: Zdzisława Hacia – przewod. „S” oświatowej w Gdyni
50. Anna Szmaglińska – klasa II Starogradzkiego Autonomicznego Liceum Ogólnokształcącego, aktywny udział w życiu szkoły: lekkoatletyka (rzut oszczepem), poezja śpiewana (m. in. J. Karczmarski), wychowawca: Piotr Treder, poparcie: Zdzisław Czapki – Kierownik Oddziału „S” w Stargardzie Gdańskim
51. Magdalena Szczygeł – klasa II Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie, bardzo dobre wyniki w nauce (Plus szkoła muzyczna – wiolonczela), wychowawca: Bożena Babicz, poparcie: Barbara Kamińska – przewod. „S” oświatowej w Tczewie
52. Klaudia Urbanek – klasa II Gimnazjum nr 2 w Pruszczu Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: E. Kucharska, poparcie: Romuald Dunst – przewod. „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku (Pruszczu Gd.)
53. Liliana Wanta – klasa II Gimnazjum nr 11 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia lekkoatletyczne (sprinty), wychowawca: Dobrosława Ignacik, poparcie: Kazimierz Laszczak – przewod „S” w HYDROBUDOWIE – Gdańsk
54. Robert Wenzel – klasa II Liceum nr 1 w Kartuzach, aktywny udział w zyciu szkoły, wychowawca: Wojciech Chleba, poparcie: Anna Aleksandrowicz – przewod. „S” przy PSSE w Gdańsku
55. Piotr Wiśniewski – ukończył Gimnazjum nr 2 w Kartuzach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Monika Tomaczkowska, poparcie: Mieczysław Jabłonka – przewod. „S” w PKP – Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku
56. Wioletta Wnęk – klasa II Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, (plus szkoła muzyczna – gitara klasyczna) wychowawca – Radosław Wojtczak, poparcie: Bożena Brauer – przewod. „S” oświatowej w Gdańsku
57. Sylwia Zając – Ukończyła Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnoksz.. w Pruszczu Gd. , aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wychowawca: Danuta Raniszewska, poparcie: Agnieszka Kempa – przewod. „S” oświatowej w Pruszczu Gdańskim
58. Agnieszka Żmudzka – ukończyła Gimnazjum nr 7 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, znaczące wyniki w chodzie sportowym, wychowawca: Anna Pawełczuk i pedagog Bogumiła Tyszkiewicz, poparcie: Romuald Dunst – przewod. „S” w Skanska SA – Oddział w Gdańsku (Pruszczu Gd.) oraz Stanisław Lange – dyr. KL Lechia Gdańsk
Download PDF
Powrót Drukuj stronę