Stupendyści – rok 2005

Przyznane stypendia  – sierpień 2005 rok

1. Magdalena Biskupska – ukończyła Szkołę Muzyczną II Stopnia w Gdańsku, specjalność: skrzypce, znaczące osiągnięcia artystyczne i dobre wyniki w nauce, poparcie przewod. Aleksandra Lewicka – „S” oświatowa Szkół Artystycznych Wybrzeża, dyrektor Andrzej Nowakowsk
 
2. Leszek Breza – klasa II Gimnazjum w Lipuszu k. Kościerzyny, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania lekkoatletyczne (kadra woj. pomorskiego w biegach),  wychowawca: Maria Szyszka, poparcie: przewod. Kazimierz Stoltmann  – ”S” oświatowa w Kościerzyni
 
3. Przemysław Derengowski – klasa I w LO nr III w Gdyni, mieszka w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, III miejsce w krajowym konkursie z okazji XXV-lecia NSZZ „Solidarność”, osiągnięcia lekkoatletyczne, wychowawca: Danuta Sidorowicz, poparcie: przewod. Teresa Sobczyńska – „S” Emerytów i Rencistów w Gdańsku
 
4. Jakub Dobrosielski – klasa I w LO nr III w  Gdyni, mieszka w Sopocie, dobre wyniki w nauce, wolontariat w Skansenie Archeologicznym w Sopocie, zainteresowania żeglarskie, wychowawca: Dorota Grudzińska, poparcie: „S” dla Indywidualnych Członków w Gdańsku
 
5. Kamila Grzędzińska – klasa II LO nr XIX i Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia muzyczne (wiolonczela), wychowawca: Anna Sawicka,  poparcie: przewod. Dariusz Majewski – „S” Pracowników Telekomunikacji w Gdańsku
 
6. Hanna Jakusz – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu, dobre wyniki w nauce, reprezentowała szkołę w szeregu konkursach, wychowawca: Ewa Kazuń,  poparcie: przewod. Anna Czank – „S” Pracowników Służby Zdrowia przy Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku i dyr. Gimnazjum – Teresa Przybycień
 
7. Jan Kalewicz – klasa I Liceum Profilowanego w ZSZ Nr 10 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Od Jałty do Gdańska”, wychowawca: L. Szwabe, poparcie: przewod. Bożena Brauer – „S” oświatowa w Gdańsku
 
8. Kinga Klebba – ukończyła Gimnazjum w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Anita Noslitz-Jackowska, poparcie: przewod. Ewa Subocz – „S” Służby Zdrowia w Pucku
 
9. Monika Lange – ukończyła Gimnazjum w Żelistrzewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wychowawca: Danuta Jeziak, poparcie: Bogusława Wirkus – „S” Służby Zdrowia w Pucku;
10. Magdalena Lubocka – ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach skrzypcowych i innych konkursach, wychowawca: Maria Barabasz, poparcie: „S” oświatowa w Gdańsku
 
11. Magdalena Mallek – klasa I w LO nr XIV w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci, wychowawca: M. Czepułkowska, poparcie: przewod. Gabriela Martyńska – „S” oświatowa w Gdyni
 
12. Anna Maszota – klasa I w Gimnazjum w Strzepczu k. Wejherowa, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, wychowawca: Edyta Jarosz, poparcie: przewod. Jacek Żalikowski – „S” w OPEC w Gdyni
 
13. Monika Matusiewicz – klasa II w Sportowym Gimnazjum nr 9 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia sportowe (gimnastyka artystyczna), wychowawca: Beata Siewińska, poparcie: przewod. Gabriela Martyńska – „S” oświatowa w Gdyni
 
14. Piotr Mazur – ukończył Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie działa na rzecz szkoły, wychowawca: Hanna Banacka, poparcie: przewod. Zbigniew Sikorski – „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy
 
15. Wioleta Mielewczyk – ukończyła Gimnazjum w Sierakowicach k. Kartuz, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Stanisław Węsierski, poparcie: przewod. Krzysztof Żmuda – „S” w Stoczni północnej SA w Gdańsku
 
16. Piotr Moniuszko – klasa I LO nr II w Pruszczu Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Jadwiga Bartkowska-Ryszora, poparcie: przewod. Agnieszka Kempa – S” oświatowa w Pruszczu Gdańskim
 
17. Marianna Ozga –  klasa I Gimnazjum w Żelistrzewie k. Pucka, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wychowawca: Karolina Jaszczur-Nowicka, poparcie: przewod. Barbara Czyżykowska i Hanna Sarnecka – „S” oświatowa w Pucku
 
18. Łukasz Pakuła  – klasa II LO nr III w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, członek samorządu szkolnego, współautor projektów ekologicznych w Gdyni, wychowawca: Justyna Ronkisz, poparcie: przewod. Mirosław Kamieński  – „S” Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni
 
19. Anna Pawlęga – II klasa Gimnazjum nr 27  w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczy w konkursach i dodatkowych pracach na rzecz szkoły, wychowawca: Alicja Szymańska i pedagog Elżbieta Prokop, poparcie: Anna Czank – „S” w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku
 
20. Daniel Peta – II klasa LO nr 2 w Wejherowie, bardzo dobre wyniki w nauce, dodatkowe osiągnięcia w koszykówce, wychowawca: Barbara Frey, poparcie: przewod. Kazimierz Waldowski – „S” w Porcie Gdynia
 
21. Ewa Piestrak – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Słupsku, znakomite wyniki w nauce, udział w konkursach plastycznych, wychowawca: M. Drozdowska, poparcie: przewod. Danuta Paszkiewicz – „S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Słupsku, Tadeusz Pietkun – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
 
22. Dorota Sikorska – Medyczne Studium Zawodowe w Starogardzie Gd., bardzo dobre wyniki w nauce, działa jako wolontariusz, poparcie: przewod. Ewa Ceroń-Szmaglińska – „S” oświatowa w Starogardzie Gd. oraz dyr. Izabela Kamińska-Jagielska
 
23. Anna Susz – Technikum Elektryczno – Elektroniczne w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Renata Szypryt, poparcie: przewod. Zbigniew Brzeska – „S” w WKS „Mostostal S.A.” w Chojnicach;24. Paweł Szmagliński – Ukończył Gimnazjum nr IV w Starogardzie Gdańskim, dobre wyniki w nauce, działalność jako wolontariusz w programie „8 Wspaniałych”. Szkoła: dyrektor Andrzej Malinowski, poparcie: Zdzisław Czapski – kierownik Oddziału NSZZ „S” w Starogardzie Gdańskim
 
25. Paulina Szychucka – klasa II LO nr 1 w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca: Jolanta Dryja, poparcie: przewod. Andrzej Pufelski – „S” w Zespole  Opieki Zdrowotnej i Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Józef Rymsza – kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie
 
(Oraz 2 zapomogi losowe – uczniowie z Tczewa i Starogardu Gdańskiego).
Download PDF
Powrót Drukuj stronę