Strona główna„Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych”


    Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” –  IX edycja   Za nami rozstrzygniecie dziewiątej edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że Fundusz …