Praca – FAQJakie pytania są najczęściej zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej?


W czasie rozmowy kwalifikacyjnej możemy spodziewać się różnych pytań, pozornie nie zawsze związanych z naszą przyszłą pracą. Jakie to będą pytania zalezy od tego, na …

Dofinansowanie działalności gospodarczej


Czy osoba bezrobotna może otrzymać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, a jeśli tak, to jak może uzyskać dofinansowanie? Osoba bezrobotna, która chciałaby rozpocząć działalność …

Jakie błędy najczęściej popełniamy w CV?


Niedługo kończę studia, ale już teraz chciałabym znaleźć pracę, chciałabym wiedzieć jakich błędów należy się wystrzegać pisząc CV? CV jest odpowiedzią na ogłoszenie rekrutacyjne, więc …

Co to jest i na czym polega telepraca i tzw. elastyczne formy zatrudnienia?


Określenie „elastyczne formy zatrudnienia” budzi wśród polskich pracowników negatywne skojarzenia ponieważ pracownicy zatrudniani w ten sposób częściej niż inni spotykali się z patologiami związanymi z …

Gdzie i jak mogę szukać pracy?


Ponieważ szukanie pracy to trudne zadanie, więc osoba poszukująca pracy powinna wykazać się aktywnością i konsekwencją w działaniu oraz nie powinna zniechęcać się niepowodzeniami. Nie …

Chciałbym podjąć pracę jako wolontariusz


Jestem studentem II roku na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałbym podjąć pracę jako wolontariusz, gdzie mogę szukać pomocy aby urzeczywistnić swoje plany? Informacji o pracy …

Biznesplan


Od kilku miesięcy jestem bezrobotny, Powiatowy Urząd Pracy zaoferował mi pomoc (także finansową) w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej, co wiąże się z koniecznością sporządzenia biznesplanu. …

Do kogo adresować dokumenty aplikacyjne, jeżeli firma nie prowadzi rekrutacji?


Jeśli rozsyłamy aplikacje, które nie są odpowiedzią na konkretny anons to dokumenty kierujemy zawsze do osób zarządzających przedsiębiorstwem lub kadrami tj. dyrektora, prezesa, dyrektora personalnego …

Czy szukając pracy najlepiej swoje CV wysyłać mailem, zanosić osobiście lub wysyłać pocztą?


Wszystkie wymienione w pytaniu sposoby dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do pracodawcy są dobre, ale stosujemy je w zależności od sytuacji. Jeśli odpowiadamy na konkretny anons o …