Region Gdański NSZZ „S” w l. 1990-1998Styczeń 1990 r.: Wojna o akta, czyli brzydki koniec PZPR w Gdańsku


W czerwcu 1989 r. odbyły się pierwsze po wojnie częściowo demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu. W styczniu 1990 r. rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia …

II kadencja ZRG (1990-1992)


II Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego obradowało od 8 do 11 lutego 1990 r. oraz 18 lutego (II tura). Dokonało ono wyboru władz …

III kadencja ZRG (1992-1995)


III Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się w kwietniu 1992 r. Uchwała programowa III WZD głosiła m.in.: „NSZZ »Solidarność« zrodziła się z …

IV kadencja ZRG (1995-1998)


IV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ„Solidarność” odbyło się w kwietniu i maju 1995 r. Za jedno z naczelnych zadań uznano zmniejszenie bezrobocia w regionie, a w …