Tymczasowy Zarząd Regionu

16 stycznia 1989 r. – powstał Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ„Solidarność” w Gdańsku. Trwające w maju i w sierpniu 1988 r. strajki doprowadziły do rozmów „okrągłego stołu” i zalegalizowania 17 kwietnia 1989 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego„Solidarność”.

Działalność TZR oparta była na statucie z maja 1989 r. wydanym na podstawie aktu rejestracyjnego w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (z 17 kwietnia 1980 r.).

Lech Kaczyński, jeden z członków TZR w 1989 r.

 

Skład Tymczasowego Zarządu Regionu (1989 r.):

Bogdan Borusewicz, Krzysztof Dowgiałło, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Maciej Łopiński, Bogusław Gołąb, Jan Hałas, Jacek Merkel, Franciszek Parchoniuk, Edward Szwajkiewicz. Przewodniczącym został Lech Wałęsa, a jego zastępcą, pełniącym obowiązki przewodniczącego TZR, Bogdan Borusewicz. (Skład Tymczasowego Zarządu Regionu nie wyłonił się na drodze wyborów). Skład ten ulegał później zmianom. W sierpniu w skład TZR weszli Roman Stegart, Mirosław Kamieński, oraz Zbigniew Iwaniuk, Krzysztof Koszlaga, Bogdan Olszewski i Alina Pieńkowska. Miejsce Franciszka Parchoniuka zajął Mieczysław Gnich.

W grudniu 1989 r. liczebność NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim wynosiła
95 373 członków.

Z ramienia Zarządu Regionu Gdańskiego w obradach „okrągłego stołu” ( II-IV 1989 r.) wzięli udział: Lech Wałęsa, Edward Szwajkiewicz, Jerzy Salmonowicz, Jacek Merkel, Lech Kaczyński, Bogusław Gołąb

Fot. W. Milewski

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę