Po wprowadzeniu stanu wojennego

Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność Prezydium Zarządu Regionu NSZZ„Solidarność” stała się chwilowo niemożliwa. Skonfiskowano pieniądze, sprzęt poligraficzny i biurowy, samochody. Członków prezydium internowano.

13 grudnia 1981 r., NSZZ„Solidarność” ogłosił strajk generalny. Komitetowi Ogólnopolskiemu strajku generalnego, którego siedzibą stała się Stocznia Gdańska, przewodniczył Mirosław Krupiński. Przewodniczącym Komitetu Regionalnego (którego siedziba mieściła się także w Stoczni Gdańskiej) był Stanisław Fudakowski.

16 grudnia 1981 r. oddziały MO, ZOMO i wojska spacyfikowały Stocznię Gdańską, Północną, Remontową oraz Port Gdański ( na terenie których funkcjonowały komitety strajku generalnego).

Aresztowano tysiące związkowców. Wielu z nich skazano lub internowano – w tym członków prezydium i Zarządu Regionu Gdańskiego. NSZZ„Solidarność” podjął działalność w podziemiu. Powstały tajne struktury związkowe w zakładach pracy.

Represje – były największe w skali kraju. Aresztowano ok. 800 osób, internowano ponad 400 (w tym 13 grudnia 1981 r. około 200 osób), kilka tysięcy postawiono przed kolegiami ds. wykroczeń. Dokumenty II WZD podają: „Szacuje się, że podobna była liczba zatrzymanych i pobitych. Kilkaset osób zostało rannych, trzy osoby zginęły. Trudno oszacować liczbę wyrzuconych z pracy. Zazwyczaj aresztowanie było równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę, podobnie wyrok aresztu, orzeczony przez kolegium ds. wykroczeń”.

26 kwietnia 1982 r. – po zakończeniu strajków, powstała tajna Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ„Solidarność”.

Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”:

Bogdan Borusewicz, Aleksander Hall, Stanisław Jarosz, Bogdan Lis i Marian Świtek. W 1983 r. skład został na krótko poszerzony o Andrzeja Rębowskiego, w lutym 1983 r. aresztowano Świtka, a w czerwcu Bogdana Lisa. W tym czasie Świtka zastąpił Andrzej Michałowski. Po aresztowaniu w grudniu 1985 r. Andrzeja Michałowskiego i w styczniu Bogdana Borusewicza, działała struktura rezerwowa w składzie: Krzysztof Dowgiałło, Lech Kaczyński, Maciej Łopiński. Do RKK wrócili po wyjściu z więzienia (we wrześniu 1988 r.) Bogdan Borusewcz i Bogdan Lis.

W latach 1986-1988 wiele tajnych komisji zakładowych, m. in. Stoczni Gdańskiej i Północnej, podjęło próbę rejestracji zakładowych organizacji związkowych.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę