Wrzesień 1980. Gorący miesiąc

Porozumienia sierpniowe nie zakończyły batalii o niezależny od władz PRL związek zawodowy. Władze, szczególnie te wojewódzkie i dyrekcje zakładów pracy nie zamierzały ustępować zbyt łatwo. Utrzymywało się strajkowe wrzenie. W kolejnych miastach wybuchały strajki i podpisywane były porozumienia.

Gdy w Gdańsku 1 września MKZ Niezależnych Związków Zawodowych wprowadzał się do siedziby przy ul. Marchlewskiego 13, w Toruniu komisja rządowa podpisywała porozumienie z tamtejszym MKS. Strajkowała Huta Katowice, stał Górny Śląsk i Zagłębie nim 3 września w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju zawarto porozumienie. Trwał strajk w bytomskich kopalniach, zanim porozumienie zaakceptowało to zawarte w Jastrzębiu.

W Białymstoku zawrzało 4 września 1980 r., gdy do strajku przystąpiły m.in. MPK, Fasty, Unitra-Biazet. 12 października 1980 r. ukonstytuował się MKZ w Białymstoku. 4 września w Hucie Katowice podpisano porozumienie, a przedstawiciele załóg wiodących zakładów pracy stolicy powołali Tymczasowy Zarząd NSZZ „Mazowsze”.

We wrześniu wybuchają strajki m.in. w Rzeszowie, Kielcach, Warszawie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Olsztynie, Tarnobrzegu, Siedlcach, Mielcu, Płocku. Większość protestów wybucha w wyniku konfliktu dyrekcji z załogami na tle płacowym i utrudnień w organizacji związków.
17 września 1980 r. zbierają się przedstawiciele NSZZ z całego kraju. Na wniosek mec. Jana Olszewskiego MKZ w Gdańsku przygotować miał projekt statutu, a MKZ-ty zarejestrują się jako jeden związek. Syndykalista Karol Modzelewski proponuje nazwę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę