Kalendarium23 maja 1985. Proces gdański


W PRL wymiar sprawiedliwości bardzo często służył do walki z opozycją. Do dzisiaj w sądach orzekają aktywni wówczas sędziowie. 23 maja 1985 r. przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku …

14 kwietnia 1985. Ruch Wolność i Pokój


Ruch Wolność i Pokój powstał 14 kwietnia 1985 r. Bezpośrednim impulsem do powstania ruchu była obrona szczecińskiego działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów Marka Adamkiewicza, który za odmowę …

3 grudnia 1984. Obrona krzyży


3 grudnia 1984 r., gdy reżim prężył jeszcze swe muskuły. siedmiuset odważnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowej rozpoczęło strajk okupacyjny w obronie krzyży, usuniętych …

19 października 1984 r. Śmierć kapelana „Solidarności”


19 października 1984 roku ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy SB. Zamordowano go kilka dni później. Ks. Jerzy wracał do Warszawy z parafii pw. św. …

19 października 1984. Śmierć naszego kapelana


19 października 1984 roku ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy mieli rozkaz zamknąć usta niepokornemu kapłanowi. Ks. Jerzy wracał do Warszawy …

5 października 1983. Nobel dla Wałęsy


5 października 1983 r. Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla przewodniczącemu „Solidarności” Lechowi Wałęsie, uzasadniając, że prowadzone przez niego „starania o zapewnienie robotnikom prawa do zakładania …

22 lipca 1983. Od lipca do lipca


22 lipca 1983 r. zniesio­no stan wojenny i rozwiązano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Miało to głównie znaczenie propagandowe. Na dzień 22 lipca – rocznicę wydania …

30 czerwca 1983. Tajemnicza śmierć opozycjonisty


Wciąż nie wiadomo, czy opozycjonista Jan Samsonowicz, rozpracowujący m.in. współpracowników SB ulokowanych w strukturach „Solidarności” zginął, bo za dużo wiedział (był to zatem być może mord …

19 maja 1983 r. – pogrzeb Grzegorza Przemyka


19 maja 1983 roku odbył się pogrzeb Grzegorza Przemyka na który przyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi i był wielką manifestacją przeciwko władzy komunistyczną. Mszę żałobną odprawił …

Proces Anny Walentynowicz


9 marca 1983 r. rozpoczął się proces Anny Walentynowicz. Została osadzona w więzieniu w Grudziądzu w sierpniu 1982 r. i oskarżona o zorganizowanie strajku w …