Kalendarium15 sierpnia 1988. Strajki sierpniowe 1988 – ku wolnej Polsce


Po strajkach wiosennych 1988 (kwiecień, maj), kiedy władze PRL spacyfikowały strajkujące załogi, strajki sierpniowe były lepiej przygotowane. W sierpniu strajki miały większy zasięg, a władza nie zdecydowała …

1988 – strajki majowe


„Nie ma wolności bez Solidarności” – brzmiało hasło strajku w maju 1988 r. w Stoczni Gdańskiej. I rzeczywiście, choć zakończony bez sukcesu, był to ważny przystanek na drodze …

Maj 1988 – Strajk młodych


Strajk w maju 1988 w Stoczni Gdańskiej został zorganizowany spontanicznie przez grupę młodych stoczniowców, wbrew zdaniu liderów opozycji. Protest, choć nie pociągnął za sobą pracowników …

26 kwietnia 1988. Początek strajków


26 kwietnia 1988 roku rozpoczyna się strajk w  Hucie im. Lenina w Krakowie. Komitet Strajkowy liczy 19 osób na czele którego staje Andrzej Szewczuwaniec. Strajkujący postulują: …

1988. Wojna polsko-jaruzelska na wesoło


Pomarańczowa Alternatywa – ruch, który miał wyśmiewać absurdy, ale i opisywać zło Polski Ludowej, z wszechobecnym kolorem czerwonym, nie mógł nazywać się lepiej. Pomarańczowa Alternatywa, …

25 października 1987. Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „S”


Decyzja o powołaniu 25 października 1987 r. Krajowej Komisji Wykonawczej likwidowała „dwuwładzę” w „Solidarności” i była próbą utworzenia spójnego kierownictwa Związku, które mogłoby w sposób jednolity występować wobec władz …

12 czerwca 1987 r. Westerplatte wczoraj i dziś


Spotkanie z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca było jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 8-14 czerwca 1987 r. Była to trzecia wizyta papieża …

12 czerwca 1987. Jan Paweł II na Westerplatte


Spotkanie z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca było jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 8–14 czerwca 1987 r. Była to trzecia wizyta papieża …

11 czerwca 1987. Jan Paweł II w Trójmieście


Czerwiec 1987 r. to jeden z najważniejszych miesięcy w najnowszej historii Polski, ale przede wszystkim Trójmiasta. To właśnie wtedy po raz pierwszy na Pomorze, chociaż była to …

18 listopada 1986. Afiliacja „Solidarniości” w strukturach międzynarodowych


18 listopada 1986 roku NSZZ „Solidarność” jako jedyny na świecie związek zawodowy zostaje przyjęty do dwóch międzynarodowych central związkowych: Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, grupującej …