Kalendarium19-24 kwietnia 1990 – II KZD NSZZ „Solidarność”


W dniach od 19 do 24 kwietnia 1990 roku w gdańskiej hali Olivia odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” (I KZD odbył się w 1981 roku – …

29 grudnia 1989. Koniec PRL-u


29 grudnia 1989 roku tzw. Sejm kontraktowy znowelizował Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nowela grudniowa zmieniła treść pierwszego rozdziału konstytucji. Została zmieniona nazwa państwa z Polskiej …

19 lipca 1989. Ostatni taki prezydent


Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Urząd objął 19 lipca 1989 r. po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata. Urodzony w 1919 r. Kaczorowski był …

11 lipca 1989. Śmierć księdza Sylwestra Zycha


Ksiądz Sylwester Zych zginął 11 lipca 1989 r. Jego zwłoki zostały znalezione przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej. W trakcie autopsji na ciele zostały zidentyfikowane liczne obrażenia, …

1 czerwca 1926. 35 procent demokracji


Wybory parlamentarne w Polsce z 4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się na zasadach uzgodnionych między częścią opozycji, wspieranej przez NSZZ „S”, a stroną rządową w trakcie rozmów Okrągłego …

4 czerwca 1989 – początek drogi do demokracji


Wybory parlamentarne w Polsce z 4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się na zasadach uzgodnionych między częścią opozycji, wspieranej przez NSZZ „Solidarność” a tzw. …

17 kwietnia 1989 – znowu legalnie


17 kwietnia 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zalegalizował (czyli wpisał do rejestru) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nastąpiło to po siedmiu latach, czterech miesiącach …

6 lutego 1989. Początek obrad okrągłego stołu


Idea zorganizowania rozmów między władzą a nielegalną wówczas „Solidarnością” po raz pierwszy sformułowana została w sierpniu 1988 r., podczas spotkania gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Warunkiem władz komunistycznych do …

21 stycznia 1989. Śmierć za Golgotę Wschodu


Nocą z 20 na 21 stycznia 1989 r. zginął w niewyjaśnionych okolicznościach od ciosu w kark ksiądz Stefan Niedzielak, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza na Powązkach, kapelan AK, współzałożyciel …

30 listopada 1988. Debata Miodowicz-Wałęsa


30 listopada 1988 roku o godz. 20 odbyła się debata telewizyjna Miodowicz – Wałęsa. Z jednej strony skompromitowany komunistyczny aparatczyk, członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, …