Kalendarium22 stycznia 1863. Rocznica powstania styczniowego


22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie styczniowe. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była tzw. branka, ogłoszona na terenie Królestwa Polskiego, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. …

29 listopada 1830. Powstanie listopadowe


29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, które swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie oraz część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). Główną przyczyną wybuchu powstania …

22 czerwca 1792 r. – ustanowienie Orderu Virtuti Militari


Order Virtuti Militari został ustanowiony 22 czerwca 1792 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami w czasie wojny …

3 maja 1791 – Konstytucja 3 Maja


Przed 220 laty, 3 maja 1791 roku sejm przyjął Ustawę Rządowa zwaną Konstytucją 3 maja. Konstytucja ta regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była to …

12 września 1683. W obronie chrześcijaństwa


Bitwa pod Wied­niem stoczona 12 września 1683 r. między wojskami polsko-habsburskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy …

13 lipca 1521 r. – Dzwon Zygmunt


Najsłynniejszy polski dzwon, znajduje się na Wieży Zygmuntowskiej katedry wawelskiej w Krakowie. Fundatorem jest król Zygmunt I Stary. Dzwon został wykonany w Krakowie przez ludwisarza …