Kalendarium8-9 marca 1981. Powołanie rolniczej Solidarności


„W dniach 8–9 marca ma się odbyć w Poznaniu zjazd wszystkich grup »Solidarności Wiejskiej«. W związku z tym rysują się następujące zadania dla resortu: dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości …

12 stycznia 1981. Pacyfikacja strajku chłopskiego


Reżim PRL nie zamierzał respektować umowy zawartej w Sierpniu’80. Władze dopuszczały się prowokacji wobec „S” i wywoływały „próby sił” na długo przed 13 grudnia 1981. 29 grudnia …

6 stycznia 1981. Ośrodek Prac Społeczno-zawodowych


6 stycznia 1981 roku został powołany Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Była to kontynuacja pracy zapoczątkowanej przez  zespół ekspertów gdańskiego MKS. …

5 stycznia 1981. Strajk chłopski w Rzeszowie


5 stycznia 1981 r. rozpoczął się strajk rolników, którzy dołączyli do pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego okupujących od 2 stycznia Dom Kolejarza w Rzeszowie. Decyzję o …

10 listopada 1980. Rejestracja „Solidarności”


24 września 1980 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zostaje złożony wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”. Tydzień po złożeniu dokumentów Sąd Wojewódzki przesyła dokument do władz Związku zawierający …

3 października 1980. Pierwszy ogólnopolski strajk


3 października 1980 r. w południe syreny fabryczne oznajmiają początek powszechnego strajku ostrzegawczego w większości miast Polski. Strajk wywołało niedotrzymywanie przez stronę rządową zobowiązań, wynikających …

24 września 1980. Wniosek o rejestrację „Solidarności”


24 września 1980 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zostaje złożony wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”. Tydzień po złożeniu dokumentów Sąd Wojewódzki przesyła dokument do władz Związku zawierający …

18 września 1980. Powstanie NZS


Na fali strajków robotniczych i powstania NSZZ „S” umocnił się niezależny ruch studencki, zapoczątkowany w 1977 r. przez Studencki Komitet Solidarności. Już 2 września 1980 r. studenci …

17 września 1980. Przygotowania do rejestracji NSZZ „Solidarność”


17 września 1980 r. powstaje „Solidarność” w kształcie takim, jaki znamy do dzisiaj, tj. jednego ogólnopolskiego niezależnego związku zawodowego. Tego dnia w siedzibie gdańskiego MKZ zbierają …

6 września 1980. Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” Regionu Gdańskiego


5 września 1980 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego”, niezależnego pisma sygnowanego przez Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny Paryskiej …