Grób Nieznanego Żołnierza

Ideą Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie jest uczczenie pamięci wszystkich poległych w walce o niepodległość Polski. Ten wyjątkowy pomnik został odsłonięty 2 listopada 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Złożono w nim zwłoki bezimiennego żołnierza, sprowadzone podczas specjalnej ceremonii z Cmentarza Obrońców Lwowa. Pomysł oddania hołdu poległym w walkach nieznanym żołnierzom narodził się bezpośrednio po I wojnie światowej we Francji. Pierwszy na świecie Grób Nieznanego Żołnierza powstał w Paryżu w 1920 r.
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie uległ poważnemu uszkodzeniu pod koniec II wojny światowej, kiedy Niemcy wysadzili Pałac Saski w powietrze. W 1946 r. pomnik został odbudowany i ponownie odsłonięty. Obecny kształt to tylko niewielki ocalały fragment przedwojennej kolumnady Pałacu Saskiego. Na filarach grobu znajduje się 18 tablic z datami pól bitewnych od bitwy pod Cedynią w 972 r. po 8 maja 1945 r., czyli datę zakończenia II wojny światowej w Europie. W 1989 r. w Grobie Nieznanego Żołnierza została złożona ziemia z mogił katyńskich. Przy grobie zawsze płonie znicz, a służbę pełni warta honorowa Wojska Polskiego. To także stały punkt w programie zagranicznych delegacji składających wizyty w Polsce.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę