19 marca 1981 – Bydgoszcz

19 marca 1981 r. odbyła się sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, w której brał udział wicepremier Stanisław Mach, a jako zaproszeni goście przybyli przedstawiciele bydgoskiej „Solidarności” z szefem regionu Janem Rulewskim na czele oraz Mariuszem Łabendowiczem i Michałem Bartoszcze. Podczas obrad działacze „Solidarności” zostali dotkliwie pobici przez funkcjonariuszy ZOMO. Związek stanął w ich obronie. Krajowa Komisja Porozumiewawcza podczas obrad 23 marca podjęła decyzję, że 27 marca odbędzie się czterogodzinny strajk ostrzegawczy, a na 31 marca przewidziano strajk generalny, jeżeli do tego dnia nie wyjaśni się sprawa pobicia działaczy „Solidarności”. Postanowiono, że siedziby zarządów regionów zostaną przeniesione do wielkich zakładów pracy. W przeddzień zapowiedzianego strajku ostrzegawczego doszło do spotkania generała Jaruzelskiego z prymasem Wyszyńskim. Ogłoszono komunikat, w którym wyrażono przekonanie, że konflikt uda się rozwiązać na drodze pokoju.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę