8 marca 1968. Wydarzenia marcowe

Od 8 do 23 marca 1968 r. odbyły się demonstracje studenckie m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Toruniu i Poznaniu. Bezpośrednią przyczyną zajść była manifestacja studentów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie 30 stycznia 1968 r. Studenci protestowali przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu „Dziady” w reżyserii Kazimierza Dejmka, granego w Teatrze Narodowym w Warszawie. Podczas demonstracji interweniowała milicja, aresztując 35 studentów. Kilku zostało relegowanych z Uniwersytetu Warszawskiego. 8 marca na UW odbył się wiec w obronie zwolnionych studentów, a następnego dnia wiec solidarnościowy na Politechnice Warszawskiej.
Do działań studenckich przyłączył się Związek Literatów Polskich. Na nadzwyczajnym posiedzeniu ZLP przyjęto rezolucję, w której potępiono politykę kulturalną w PRL, żądano zniesienia cenzury i przywrócenia swobody twórczej.

19 marca I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka potępił antyradzieckie aluzje zawarte w „Dziadach” oraz antysocjalistyczne działania studentów. Po tych wydarzeniach Polskę opuściło ok. 20 tys. osób pochodzenia żydowskiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę