6 września 1980. Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” Regionu Gdańskiego

5 września 1980 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego”, niezależnego pisma sygnowanego przez Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (od nr. 4 z 23 IX – Komitet Założycielski NSZZ „S”). Mimo iż porozumienia były zawierane na szczeblu centralnym, to wielu dyrektorów w zakładach pracy nie mogło się pogodzić z zachodzącymi zmianami i utrudniało powstawanie nowych związków zawodowych. Już w pierwszych dniach września rozpoczęły się starania o utworzenie niezależnych organizacji studenckich. Wiele organizacji społecznych zaczęło się uniezależniać od władzy, m.in. SPATiF ZASP, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Filmowców Polskich czy Stowarzyszenie Architektów Polskich. Był to czas, gdy Polacy poczuli powiew wolności i każdy, no może prawie każdy, chciał z niej skorzystać.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę