6 stycznia 1981. Ośrodek Prac Społeczno-zawodowych

6 stycznia 1981 roku został powołany Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Była to kontynuacja pracy zapoczątkowanej przez  zespół ekspertów gdańskiego MKS. Kierownikiem ośrodka został Andrzej Wielowieyski. OPSZ pełnił funkcję doradczą dla władz „Solidarności”, zajmował się wieloma dziedzinami życia społecznego i gospodarczego. W ramach OPSZ działało wiele zespołów problemowych, którymi kierowali wybitni specjaliści. Zespół programowo-szkoleniowy przygotowywał materiały do szkoleń związkowych i działalności oświatowej, a także zajmował się archiwizacją dokumentów oraz informacją. Inne zespoły to m.in.: zespół płac i zatrudnienia, zespół warunków pracy, zespół kosztów utrzymania i świadczeń społecznych, zespół ds. zaopatrzenia rynku, reglamentacji i cen, zespół prawa pracy, zespół spraw związkowych, a także zespół historii ruchu związkowego.
Jak widać, Związek zajmował się wieloma dziedzinami, które daleko odbiegały od typowo związkowej działalności. Tak szeroki wachlarz działań wynikał m.in. z faktu, że „Solidarność” musiała bazować na własnych danych, ponieważ te oficjalne były albo niedostępne, albo też władze komunistyczne nimi manipulowały. W owym czasie Związek, aby móc być wiarygodnym partnerem w rozmowach z władzą musiał tworzyć wiele własnych instytucji i struktur dublujących oficjalne instytucje państwowe.
Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych działa także i obecnie, jego siedziba mieści się w Łodzi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę