5 stycznia 1982. Delegalizacja NZS

5 stycznia 1982 r., zaledwie 24 dni po wprowadzeniu stanu wojennego, władze PRL delegalizują Niezależne Zrzeszenie Studentów, uzasadniając, że „NZS narusza Konstytucję PRL, działa na szkodę państwa, szkaluje władze socjalistycznego państwa, a także drukuje i kolportuje nielegalne wydawnictwa o treści antysocjalistycznej i antyradzieckiej”. Ponieważ Zrzeszenie wspierało „Solidarność”, wielu działaczy organizacji zostało internowanych w stanie wojennym.

Studenci, obok rolników indywidualnych, najdłużej ze wszystkich grup społecznych czekali na rejestrację swojej organizacji.  Początki niezależnego ruchu studenckiego sięgają sierpnia 1980 r., kiedy to padają pierwsze postulaty o powołaniu niezależnej organizacji studenckiej. Już 2 września 1980 r. studenci Uniwersytetu Gdańskiego powołują Tymczasowy Komitet Założycielski NZS-u. 18 i 19 października w Warszawie odbywa się Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich, na którym zostaje zatwierdzona nazwa nowej organizacji oraz statut. 20 października 1980 r. zostaje złożony w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację NZS. 13 listopada sąd odmawia rejestracji. Po wielu protestach i strajkach zapoczątkowanych w Łodzi Niezależne Zrzeszenie Studentów zostaje zarejestrowane 17 lutego 1981 r. Natomiast 18 lutego władze PRL podpisują ze studentami Porozumienie Łódzkie. Tym samym uczelnie zyskują autonomię, a studenci niezależną od władzy komunistycznej organizację. NZS domagało się, poza demokratyzacją życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych
Za swój radykalizm studenci zapłacili jako pierwsi delegalizacją swojej organizacji w stanie wojennym.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę