5 stycznia 1981. Strajk chłopski w Rzeszowie

5 stycznia 1981 r. rozpoczął się strajk rolników, którzy dołączyli do pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego okupujących od 2 stycznia Dom Kolejarza w Rzeszowie. Decyzję o przystąpieniu do strajku okupacyjnego podjął Komitet NSZZ Rolników „Solidarność” Wiejska w porozumieniu ze strajkującymi od grudnia 1980 r. rolnikami w Ustrzykach Dolnych. Okupację Domu Kolejarza podjęła grupa ok. 40 rolników. Wkrótce do strajkujących przyłączyli się rolnicy z różnych regionów Polski, nadając protestowi charakter ogólnokrajowy. Strajk uzyskał poparcie władz  NSZZ „Solidarność”.

Celem strajku było zmuszenie rządu do podpisania porozumienia, na mocy którego rozwiązane miały zostać następujące kwestie: legalizacja „S” Wiejskiej, samorządności wiejskiej, umów kontraktacyjnych, szkolnictwa i religii. Zaniepokojenie władz było tak duże, że w Komendzie Wojewódzkiej MO w Rzeszowie w połowie stycznia przygotowano plan pacyfikacji strajku. Ostatecznie do pacyfikacji nie doszło, gdyż strona rządowa zdecydowała się na podjęcie rozmów. W wyniku trwających ponad 2 tygodnie negocjacji z Komisją Rządową  w nocy z 18 na 19 lutego1981 r. podpisano porozumienie rzeszowskie, a następnie porozumienie ze strajkującymi rolnikami w Ustrzykach Dolnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę