5 października 1983. Nobel dla Wałęsy

5 października 1983 r. Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla przewodniczącemu „Solidarności” Lechowi Wałęsie, uzasadniając, że prowadzone przez niego „starania o zapewnienie robotnikom prawa do zakładania własnych organizacji są ważnym wkładem do kampanii na rzecz uniwersalnych praw ludzkich”.

Nawiązał do tego w oficjalnym przemówieniu w imieniu laureata Bohdan Cywiński: „Przyjmuję tę nagrodę z całym szacunkiem dla jej rangi i zarazem z poczuciem, że wyróżnia ona nie mnie osobiście, lecz jest nagrodą dla »Solidarności«, dla ludzi i spraw, o które walczyliśmy i walczymy w duchu pokoju i sprawiedliwości. Nie pogodzimy się z odebraniem nam wolności związkowej. Bramy więzień muszą się otworzyć: trzeba uwolnić ludzi skazanych za obronę praw związkowych i obywatelskich”.

Wyróżnienie Wałęsy i „S” z niechęcią i obawą przyjęły władze PRL, które wysłały do rządu Norwegii oficjalny protest. Był to drugi taki przypadek w historii – wcześniej na taki protest zdecydował się jedynie przywódca III Rzeszy Adolf Hitler, gdy w 1935 r. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał więziony w obozie koncentracyjnym niemiecki pisarz i pacyfista Carl von Ossietzky!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę