30 sierpnia 1980. Porozumienia Szczecińskie

30 sierpnia 1980 r. w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego władze PRL podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg (z około 360 zakładów), co zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. W Szczecinie protest rozpoczął się 18 sierpnia w Stoczni Remontowej „Parnica”, Stoczni im. Warskiego i „Gryfii”. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Marianem Jurczykiem na czele, który był w stałym kontakcie z MKS w Gdańsku. Sformułowano 36 postulatów. Pod hasłem „Solidarność z Gdańskiem” wysunięto postulaty utworzenia Wolnych Związków Zawodowych.

Wobec rozszerzającej się fali protestów władze komunistyczne zdecydowały się na podjęcie negocjacji. Delegacji partyjno-rządowej przewodniczył wicepremier Kazimierz Barcikowski.

Porozumienie Szczecińskie zakładało, że komitety strajkowe przekształcą się w komisje robotnicze, które przeprowadzą wybory do władz niezależnych organizacji pracowniczych. Protokół mówił również o ochronie podstawowych praw ludzi pracy i obywateli, zakazie represji wobec działaczy związkowych i politycznych, a także o dostępie Kościoła do mediów. Porozumienie zobowiązywało rząd do wydania w postaci broszur Paktów Praw Człowieka i Aktu Końcowego Konferencji KBWE w Helsinkach.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę