30 listopada 1988. Debata Miodowicz-Wałęsa

30 listopada 1988 roku o godz. 20 odbyła się debata telewizyjna Miodowicz – Wałęsa.

Z jednej strony skompromitowany komunistyczny aparatczyk, członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, któremu powierzono w stanie wojennym kierowanie OPZZ – proreżimową organizacją związkową. Z drugiej – lider „Solidarności” nieuznawanej przez władze komunistyczne, noblista, z którym miliony Polaków wiązały swe nadzieje. Debata odbyła się w studio telewizyjnym w Warszawie, transmitowana na żywo.

Teoretycznie była to debata dwóch związkowców, w praktyce – spotkanie przedstawiciela władzy komunistycznej z przywódcą opozycji. Było to pierwsze pojawienie się Lecha Wałęsy w telewizji od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Tematem debaty były pluralizm związkowy i sytuacja polityczna w Polsce. Miodowicz, broniący zasady, że w jednym zakładzie może działać tylko jeden związek zawodowy, przystępował do dyskusji pewien tego, że Wałęsa wyjdzie z niej skompromitowany, niezdolny do merytorycznej dyskusji i będzie postrzegany jako polityczny awanturnik. Debatę, którą oglądało niemal 50 procent dorosłych Polaków bezapelacyjnie wygrał Wałęsa.

Spotkanie miało storpedować rozmowy okrągłego stołu, które toczyły się z przerwami od 31 sierpnia 1988 roku. Największymi przeciwnikami obrad oprócz betonu partyjnego byli właśnie działacze OPZZ. Aktywiści tej monopolistycznej centrali związkowej obawiali się legalizacji „Solidarności”, co mogło nastąpić w przypadku porozumienia władzy z opozycją. Obawiano się utraty monopolu na działalność związkową oraz majątku, który w stanie wojennym został zagrabiony „Solidarności” i przekazany OPZZ. Czesław Kiszczak po debacie stwierdził, że jej wynik (wg oficjalnych danych ok. 70 proc. poparcie dla opozycji) zachwiał „dotychczasowym status quo na linii władza – opozycja”. I tak oto chcący storpedować ideę okrągłego stołu Miodowicz w sposób niezamierzony doprowadził do wznowienia zarzuconych przez władze komunistyczne rozmów z opozycją.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę