29 grudnia 1989. Koniec PRL-u

29 grudnia 1989 roku tzw. Sejm kontraktowy znowelizował Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nowela grudniowa zmieniła treść pierwszego rozdziału konstytucji. Została zmieniona nazwa państwa z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską. Usunięto także artykuły dotyczące kierowniczej roli PZPR i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim oraz zapis, że Polska jest krajem socjalistycznym.

Nowelizacja przywróciła koronę orłowi białemu w herbie Polski. Pojawiły się natomiast nowe zasady ustrojowe: pluralizm polityczny, ochrona własności, swoboda działalności gospodarczej a także zasada demokratycznego państwa prawa. Zmiany w konstytucji, wymuszone zachodzącymi przemianami w Polsce, zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 1990 r.

Konstytucja PRL została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952 roku. Opracowana została na wzór stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936 roku. Na sowieckiej konstytucji poprawki własnoręcznie naniósł Józef Stalin. Wersję polskojęzyczną podpisał Bolesław Bierut.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę