27 stycznia 1982. Wyroki za wolność

27 stycznia 1982 roku Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni, pod przewodnictwem kmdr. ppor. Andrzeja Grzybowskiego, w trybie doraźnym skazał Mariusza Hinza na 7 lat, Jana Puczydłowskiego na 5 lat, Ryszarda Toczka na 5 lat, Andrzeja Klimiuka na 4 lata, Krzysztofa Sosnowskiego na 3 lata więzienia. Ich „winą” było to, że jako członkowie KZ NSZZ „S”, zorganizowali strajk w przedsiębiorstwie „C. Hartwig” i nim kierowali. Oskarżał prokurator kpt. Zbigniew Antczak.

3 lutego 1982 r. ten sam sąd, także pod przewodnictwem A. Grzybowskiego, wydał wyroki za zorganizowanie strajku w Wyższej Szkole Morskiej. Ewa Kubasiewicz – skazana na 10 lat więzienia, otrzymała najwyższy wyrok w stanie wojennym, Pozostałym wymierzono: Jerzy Kowalczyk i Władysław Trzciński – 9 lat, Cezary Godziuk – 6 lat, Wiesława Kwiatkowska, Jarosław Skowronek, Sławomir Sadowski, Krzysztof Jankowski – po 5 lat, a Marek Czachor – 3 lata więzienia.

Sądy siały terror. 1 lutego 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach pod przewodnictwem kpt. Antoniego Kapłona skazał dziewięć osób na kary od 3 do 7 lat więzienia za zorganizowanie pod ziemią strajku okupacyjnego w KWK „Ziemowit” oraz kontakty ze strajkującymi w KWK „Piast”. 2 lutego 1982 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach pod przewodnictwem Jana Góry skazał pięć osób na kary od 4,5 roku do 7 lat za zorganizowanie strajku w Hucie Katowice. Taka była cena upominania się o prawa obywatelskie.

Sędziowie i prokuratorzy nie ponieśli konsekwencji za sprzeniewierzenie się niezawisłości. Sądownictwo nie dokonało samooczyszczenia. Z sądownictwa usunięty został tylko sędzia K. Zieniuk, pracował później jako radca prawny w jednym ze starostw.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę