26 listopada 1921. Gdańska Macierz Szkolna

Gdańska Macierz Szkolna powstała w Wolnym Mieście Gdańsku 26 listopada 1921 r. Pierwszym przewodniczącym organizacji został działacz Polonii gdańskiej Franciszek Kubacz. Głównym zadaniem Macierzy było utworzenie w Gdańsku polskiego gimnazjum. Uruchomiono je w 1922 r., podobnie jak szkołę powszechną z filiami na terenie całego WMG. W 1926 r. powstała zawodowa Polska Szkoła Handlowa, następnie dla jej absolwentów otwarto szkołę średnią – Polską Wyższą Szkołę Handlową.

macierz1

Gdańsk ul. Wałowa 21. Tu mieściła się w latach 1928-1939 polska szkoła podstawowa Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Fot. Wikimedia Commons

 

Naczelnym zadaniem Macierzy było zakładanie, utrzymanie i popieranie polskich instytucji lub zakładów oświatowych i wychowawczych, prowadzenie czytelni ludowych i kursów, organizowanie odczytów, konferencji i wycieczek, zakładanie burs i pensjonatów dla młodzieży szkolnej, przyznawanie stypendiów i zapomóg, wydawanie książek i czasopism szkolnych, budowa obiektów szkolnych. W 1934 r. Macierz przejęła nadzór nad Konserwatorium Muzycznym, które zostało założone w 1929 r. przez Polskie Towarzystwo Muzyczne. Kolejna szkoła powstała w 1937 r., a była to Zawodowa Szkoła Dokształcająca. Od 1934 r. po strukturalnym powiązaniu Macierzy Szkolnej z polskim Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wszystkie szkoły podlegały pod ministerstwo. Należy wspomnieć, że według różnych szacunków w Wolnym Mieście Gdańsku Polacy stanowili od 10 do 15 procent ludności. Dlatego tak ważne było krzewienie polskości i utrzymywanie języka polskiego w WMG.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę