25 października 2001. Zjazd „S” w Pozananiu

XIV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Poznaniu 25–26 października 2001 r. przebiegał w kontekście wyborczej porażki Akcji Wyborczej Solidarność. Zdaniem wielu delegatów klęska AWS była „zmarnowaniem najlepszego pomysłu politycznego minionej dekady”. Dyskusja nad politycznym zaangażowaniem Związku nie wyczerpała jednak tematyki obrad. Przewodniczący „S” Marian Krzaklewski przedstawił aktualne problemy Związku i pracowników – m.in. prywatyzację i restrukturyzację zakładów pracy oraz spadek liczby pracowników zapisujących się do związków zawodowych. XIV KZD podjął kilka istotnych uchwał, m. in. ws. ustawy o płacy minimalnej, utworzenia funduszu dla szykanowanych członków „S” oraz zakazu łączenia funkcji politycznych ze związkowymi. Przewodniczącym Zjazdu był Janusz Śniadek z Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, który rok później został wybrany szefem Związku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę