25 października 1987. Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „S”

Decyzja o powołaniu 25 października 1987 r. Krajowej Komisji Wykonawczej likwidowała „dwuwładzę” w „Solidarności” i była próbą utworzenia spójnego kierownictwa Związku, które mogłoby w sposób jednolity występować wobec władz PRL i reagować na zmieniającą się sytuację polityczną w Polsce. KKW powstała w miejsce Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej istniejącej od 1982 r. i Tymczasowej Rady Solidarności działającej od 1986 r.

Przewodniczącym KKW został Lech Wałęsa, a jej członkami (skład ulegał zmianie) m.in. Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki i Henryk Wujec. Krajowa Komisja Wykonawcza zakończyła działalność podczas II Krajowego Zjazdu Delegatów w gdańskiej hali „Olivia” w kwietniu 1990 r., gdy wybrano nową Komisję Krajową NSZZ „S”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę