23 maja 1985. Proces gdański

W PRL wymiar sprawiedliwości bardzo często służył do walki z opozycją. Do dzisiaj w sądach orzekają aktywni wówczas sędziowie. 23 maja 1985 r. przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczął się proces Bogdana Lisa, Władysława Frasyniuka i Adama Michnika – działaczy podziemnej „S”, zatrzymanych 13 lutego 1985 r. w Gdańsku. Zostali oni oskarżeni o to, że „pełnili czynności kierownicze i brali udział w działalności nielegalnego związku pod nazwą Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, podejmując działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez organizowanie wbrew przepisom prawa akcji protestacyjnej pod postacią 15-min. strajku 28 lutego 1985 roku”.

Składowi sędziowskiemu przewodniczył prezes Sądu Wojewódzkiego Krzysztof Zieniuk. Oskarżał wiceprokurator wojewódzki M. Muszyński. Obrońcami byli: Anna Bogucka-Skowrońska, Jerzy Karziewicz, Tadeusz Kilian, Romana Orlikowska-Wrońska i Jacek Taylor. Sąd skazał Władysława Frasyniuka na 3,5 roku więzienia, Adama Michnika na 3 lata, a Bogdana Lisa na 2,5 roku. Proces gdański zyskał „sławę” jednego z najbardziej skandalicznych procesów sądowych w latach 80. Sędzia Zieniuk nieustannie odbierał głos oskarżonym i ich obrońcom, usuwał oskarżonych z sali rozpraw. 12 marca 2007 roku wyrokiem Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym sędzia Zieniuk za sprzeniewierzenie się niezawisłości sędziowskiej, został usunięty z zawodu sędziowskiego i pozbawiony przywilejów emerytalnych.
Na 55 sędziów, przeciwko którym skierowano takie wnioski, tylko ten jeden zakończył się usunięciem z zawodu. Innych uniewinniono lub ich sprawy umorzono.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę