23 grudnia 2005. Prezydent „Solidarności”

23 grudnia 2011 r. minęła 6 rocznica zaprzysiężenia śp. Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia Kaczyński złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, odebrał insygnia władzy i przejął zwierzchnictwo nad wojskiem. W orędziu prezydent powiedział m.in., że Polska potrzebuje rozliczenia historii, ale też zgody i jedności. Dodał, że państwo musi być oczyszczone i przebudowane, czemu służyć ma m. in. przyjęcie nowej konstytucji. Ponadto zapewnił, że w swojej działalności będzie się kierował jedynie lojalnością wobec Polski. Kadencja prezydenta Kaczyńskiego trwała do 10 kwietnia 2010 r. Tego dnia zginął tragicznie podczas katastrofy samolotu rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Zanim został prezydentem, Lech Kaczyński zdobył duże doświadczenie w działalności państwowej i samorządowej: był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym oraz prezydentem Warszawy.
Pełnił również wiele odpowiedzialnych funkcji w NSZZ „Solidarność”: wiceprzewodniczącego Związku, szefa Biura Interwencyjnego, kierownika Biura Analiz Bieżących MKS, był także delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w 1981 r. Prezydent Kaczyński był wielkim patriotą, mężem stanu, obrońcą polskiej racji stanu oraz – jak widać – człowiekiem „Solidarności”. Takiego prezydenta sobie wymarzyliśmy. Niestety, nie było mu dane służyć Polsce pełną kadencję.

Czytaj więcej: orędzie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wygłoszone 23 grudnia 2005 r. przed Zgromadzeniem Narodowym…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę