22 czerwca 1792 r. – ustanowienie Orderu Virtuti Militari

Order Virtuti Militari został ustanowiony 22 czerwca 1792 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami w czasie wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Order jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym za wybitne zasługi bojowe, a także najstarszym odznaczeniem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do tej chwili. Nadawany był w okresie Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Sejm RP ponownie wskrzesił Order Virtuti Militari.

W myśl ustawy z 1992 roku order może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu. W swej 220-letniej historii order przechodził różne koleje losu. W Królestwie Polskim był nadawany do 1820 r., natomiast wznowiono nadawanie w 1831 r., po wybuchu powstania listopadowego, a po jego upadku car Mikołaj I w 1832 r. zdegradował order do rangi rosyjskiej odznaki Polska Odznaka Zaszczytna za Zasługi Wojenne, którą nadano ponad 100 tys. uczestników tłumienia powstania listopadowego.

Władze PRL po II wojnie światowej nadawały ordery m.in. generałom sowieckim. Po roku 1990 uchylono uchwały o nadaniu orderu Leonidowi Breżniewowi i gen. Iwanowi Sierowowi. Najmłodszym kawalerem Orderu Virtuti Militari jest Antoś Petrykiewicz, 13 letni obrońca Lwowa z 1920 r.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę