2 kwietnia 2005. Rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 zmarł Jan Paweł II. Abp Karol Wojtyła został wybrany 263 następcą św. Piotra 16 października 1978 r. (po raz pierwszy od blisko 500 lat papieżem nie został Włoch!). Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki, w tym 9 do Polski. Dwukrotnie przybył  na Pomorze – w 1987 r. odwiedził Gdynię i Gdańsk, w 1999 r. Sopot
Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. Ojciec Święty wypowiedział na Pl. Zwycięstwa w Warszawie słowa, które poruszyły cały kraj: ” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Rok później zdarzył się Sierpień.

Po powstaniu  „Solidarności” Jan Paweł II nieustannie ją wspierał. Już 15 stycznia 1981 r. przyjął w Watykanie oficjalną delegację Związku. W czasie ostatniej audiencji 11 listopada 2003 r. Ojciec Święty tak mówił do związkowców z „Solidarności”:

„Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć »Solidarności«”. Ten swoisty testament Jana Pawła Wielkiego staramy się realizować, szczególnie teraz, kiedy ludziom dzieje się krzywda.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę