2 czerwca 1979 – Siła od Ojca Świętego

„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – pamiętne słowa wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie przez Jana Pawła II stały się mottem pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny 2–10 czerwca 1979 r. Wybór Polaka na następcę św. Piotra dodał nowych sił opozycji antykomunistycznej w PRL. Dwa lata po wyborze Jana Pawła II i rok po jego pielgrzymce powstała „Solidarność”.

W 1979 r. papież–Polak poza stolicą odwiedził Częstochowę, Gniezno, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Jego pielgrzymka była wołaniem o godność człowieka: „Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jako jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie” – mówił papież w Warszawie. Komuniści próbowali udawać, że nic się nie stało. Raportowali do Moskwy, że panują nad sytuacją, a pielgrzymka pokaże otwartość władz PRL. Ale Jan Paweł II wyjeżdżał w 1979 r. już z innej Polski niż ta, do której przybył tydzień wcześniej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę